INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA

NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA

CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DEL SECTOR DE LA INDÚSTRIA SIDEROMETAL·LÚRGICA DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA

CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL D'EMPRESES D'INSPECCIÓ TÈCNICA DE VEHICLES DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE CATALUNYA

CONVENIO COLECTIVO ESTATAL DE LA INDUSTRIA, LA TECNOLOGÍA Y LOS SERVICIOS DEL SECTOR DEL METAL (CEM)