Demà els delegats i delegades de la UGT FICA de Catalunya afectades pel conveni siderometal·lúrgic de la província de Barcelona estan convocades a l’assemblea per conèixer el contingut del mateix i procedir a la validació d’aquest preacord.

Després de diverses jornades de mobilització durant aquests darrers mesos i amb una vaga a punt de dur-se a terme, les organitzacions sindicals i la patronal UPM van arribar a un preacord que s’haurà de validar entre els delegats i delegades que tenen relació directa amb el conveni del metall de Barcelona.

Entre els continguts a tractar més destacats del preacord cal tenir molt en compte:

  • Per a l’any 2022, s’acorda un increment del 4,2%
  • Per a l’any 2023, s’acorda un increment del 3,9%
  • Per a l’any 2024, s’acorda un increment del 3,9%

S’estableix una clàusula de revisió de garantia salarial en la quantitat del 85% del diferencial entre la suma dels IPCs reals dels anys 2022, 2023 i 2024 i la suma dels increments pactats per a cadascun d’aquests anys, de forma que les taules salarials de l’any 2025 s’incrementaran a 1 de gener de 2025, en aquest percentatge.

S’estableix un permís retribuit d’una jornada i mitja, entenen per jornada la de 8 hores, a partir del 2023, amb el mateix redactat que el de la Disposició Transitòria però com a clàusula del Conveni, llevat de la posibilitat d’agafar el permís per hores.

Mitjançant una disposició transitòria, s’eliminarà per els anys de vigència del conveni la clàusula del conveni sobre compensació i absorció.

L’assemblea es durà a terme demà, 10 de novembre, a les 10,30 hores a la Sala de Les Brigades Internacionals a Rambla de Santa Mònica 10 de Barcelona.