El passat mes de desembre es va constituir la comissió negociadora del conveni de metal·logràfiques de Catalunya amb l’objectiu d’iniciar, a través d’aquesta, les condicions laborals i salarials dels pròxims anys.

Avui, les dues organitzacions sindicals més representatives, la UGT de Catalunya i CCOO, han tingut la primera reunió bilateral amb la patronal. En l’inici de la mateixa han instat a poder resoldre els diferencials de les taules salarials arrossegats de l’any 2021 donat el fort increment de l’IPC i perquè a que el mateix conveni col·lectiu contempla la clàusula de revisió salarial.

La resposta de la patronal ha estat una rotunda negativa davant la petició. Davant d’aquesta situació, els dos sindicats creiem que és inviable seguir amb les negociacions sobre les condicions de l‘any 2022, sense tenir executades i publicades les taules salarials d’aquest darrer any.

La UGT FICA i CCOO exigim a la patronal que compleixi els acords signats amb anterioritat. No podrem reprendre la negociació sense un marge de confiança, fet que avui s’ha trencat. En la línia d’exigir el que estava signat i publicat, les dues organitzacions hem interposat un conflicte col·lectiu. Esperem que la patronal rectifiqui i es pugui arribar a un acord. Si s’adopta la postura de la impassibilitat, ens reservem el dret d’impulsar i convocar totes aquelles accions que estiguin a les nostres mans per tal de complir el conveni col·lectiu.

Paral·lelament, tots els nostres comitès instaran a les seves respectives empreses, l’aplicació de les taules salarials.