Durant la reunió que va tenir lloc ahir, la UGT FICA de Catalunya es van donar per trencades les negociacions del conveni de les ITV de Catalunya després de 10 mesos sense avançar

Després de mesos sense aconseguir resultats positius, es donen per trencades les negociacions del conveni de les ITV de Catalunya. En un primer moment es va patir l’enrocament de la patronal en negar-se a posar damunt de la taula qualsevol increment salarial, malgrat tenir un IPC desbocat. Posteriorment, l’empresa, va accedir a parlar de massa salarial, sempre vinculant-ho a un a increment de tarifes als usuaris i a un canvi de model. Segons el sindicat, aquesta realitat és un intent de fer servir el canvi de relació administració-ITV com a element de xantatge.

Mentrestant, la patronal ofereix pujades salarials totalment insuficients. El sindicat vol recordar que aquesta patronal continua obtenint beneficis que es nega a redistribuir cap als seus treballadors i treballadores.

La UGT FICA de Catalunya sempre ha negociat de bona fe posant damunt de la taula una proposta perfectament assumible que contempla entre d’altres, un increment salarial adequat a l’increment de l’IPC i amb clàusula de revisió salarial, reducció de 8 hores el 2023, una comissió de valoració de grups professionals, distribució irregular de la jornada amb negociació i acordada amb els comitès d’empresa, etc.

Des de l’organització exigeixen que el Govern de la Generalitat no s’immisceixi de les negociacions en ser un servei públic prestat per un operador privat. Al mateix temps, exigeixen que la patronal s’assegui a negociar amb propostes realistes i que no signifiquin un xantatge permanent per a la plantilla.

Des del sindicat es considera que amb aquesta actitud absolutament intolerable, l’empresa només pretén dilatar les negociacions per tal d’acumular més beneficis en una espiral d’absolut menyspreu a la seva pròpia plantilla. A més, no es permetrà l’actitud absolutament dòcil de la resta de sindicats presents a la negociació.

La UGT FICA de Catalunya ha recordat que sempre estarà al costat dels treballadors i treballadores per tal de millorar les seves condicions laborals lluny d’actituds permissives d’altres.