Signades les taules i annexos salarials per als anys 2020 i 2021 del Conveni Col·lectiu per a la Indústria Siderometal·lúrgica de la Província de Barcelona

Les parts de la Comissió Negociadora del Conveni Col·lectiu per a la Indústria Siderometal·lúrgica de la Província de Barcelona, han manifestat al President, que si bé, estava prevista per al dia d’avui, la signatura dels textos del conveni, així com de les taules i annexos salarials, però que donat el curt espai de temps que ha mediat entre la signatura del principi d’acord, i el dia d’avui, no ha estat possible disposar dels textos totalment repassats en tots dos idiomes, per això, tenint en compte les dates en les quals ens trobem, i amb la finalitat que les empreses puguin tenir coneixement amb seguretat jurídica del que s’estableix respecte de les taules i annexos salarials en el referit principi d’acord subscrit, han decidit signar les mateixes, així com, la Disposició Transitòria 3ª.


ENLLAÇ:

Acta nº 9 de la Comisión Negociadora (PDF 3,44 Mb)