L’any 2020 finalitza amb gairebé mig milió de persones en situació d’atur a Catalunya, amb més atur femení, més atur juvenil, més atur entre les persones majors de 45 anys i més atur entre les persones immigrades.

Principals dades d’atur, contractació i afiliació del mes de desembre a Catalunya:

Dades destacades: 

Atur

 • Catalunya finalitza el 2020 amb 497.611 persones en situació d’atur, 109.487 persones més que l’any anterior (+28,21%), i 12.863 persones més que el mes de novembre (+2,65%).
 • A l’Estat espanyol, l’atur se situa en 888.137 persones, amb un increment interanual  de 724.532 persones (+22,90%), i un creixement intermensual de 36.825 persones (+0,96%).
 • Respecte a l’any anterior, l’atur ha crescut a totes les províncies: a Barcelona, en 78.256 persones (+27,72%), a Tarragona, en 13.164 persones (+27,64%), a Girona, en 11.927 persones (+31,60%) i a Lleida en 6.140 persones (+30,07%). Intermensualment l’atur també s’ha incrementat a totes les províncies: +9.758 persones a Barcelona (+2,78%), +1.563 persones a Tarragona (+2,64%), +991 persones a Girona (+2,04%), i +551 a Lleida (+2,12%).
 • Acaba l’any amb més atur entre les dones (272.822 dones en situació d’atur davant els 224.789 homes), tot i que l’increment de l’atur masculí ha estat superior al femení: +55.185 homes (+32,54%) i +54.302 dones (+24,85%) interanualment, i +7.543 homes (+3,47%) i +5.320 dones (+1,99%) respecte al mes anterior. Tot i això, les dones representen el 54,83% del total de l’atur d’aquest mes.
 • Es dispara l’atur juvenil situant-se en 38.889 joves: 724 joves més en situació d’atur que fa un any (+43,16%), augmentant també intermensualment (+862 joves, +2,27%).
 • Puja també el nombre de persones majors de 45 anys en situació d’atur en 43.481 persones interanualment (+20,86%) i respecte al mes anterior (+5.589 persones, +2,27%). Representen el 50,62% del total de l’atur a Catalunya.
 • I creix el nombre de persones immigrades en situació de desocupació, situant-se en 806 persones: +33.292 persones interanualment i +3.006 persones intermensualment. Representen el 22,87% del total de l’atur.
 • L’atur s’ha incrementat a tots els sectors, però fonamentalment als serveis, amb 84.427 persones més en situació de desocupació en un any (+30,02%), seguit de la construcció, +7.813 persones (+25,46%), les persones sense ocupació anterior (+7.252 persones, 29,62%), la indústria (+7.200 persones, +16,52%) i l’agricultura (+2.795 persones, +34,16%). Intermensualment, l’atur també ha pujat a tots els sectors, destacant els serveis, amb 8.792 persones més en situació de desocupació.

Afiliació a la seguretat social 

 • En un any s’han perdut 75.715 persones cotitzants a la seguretat social (-2,19%). Tot i que en relació amb el mes anterior s’han recuperat 4.666 persones afiliades a la seguretat social (+0,14%), des del mes de febrer (abans de l’esclat de la pandèmia) s’han destruït 88.144 llocs de treballCatalunya tanca l’any amb 3.383.661 persones ocupades que cotitzen a la seguretat social.

Contractació

 • Cau la contractació aquest mes. S’han signat un total de 181.683 contractes, 12.564 menys que al novembre (-6,47%), i 50.280 menys que ara fa un any (-21,68%). Baixa la contractació a totes les províncies: Barcelona -7.186 contractes, Tarragona -2.782 contractes, Lleida -1.920 contractes i Girona -676 contractes.
 • S’han signat 2.753 contractes indefinits menys que al novembre (-10,92%), i 6.587 contractes menys que ara fa un any (-22,69%).
 • I també baixa la contractació temporal: 9.811 contractes menys intermensualment (-5,80%), i 43.693 contractes temporals menys que l’any passat (-21,53%). La contractació de desembre torna a ser imminentment temporal: el 87,64% de la contractació.
 • El 78,37% de la contractació ha estat del sector serveis (142.378 contractes). El 68,51% del total de la contractació d’aquest mes ha estat temporal i del sector serveis (124.466 contractes).
 • El 50,21% dels contractes d’aquest mes els han signat homes (91.223 contractes) i les dones el 49,79% del total de la contractació (90.460 contractes).
 • Amb dades acumulades anuals, l’any 2020, a Catalunya s’han signat 1.106.642 contractes menys que l’any anterior (-33,07%): 135.886 contractes indefinits menys (-30,39%) i 970.756 contractes temporals menys (-33,49%).

Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) 

 • Des de finals d’abril, a Catalunya, 617.806 persones han deixat d’estar en situació de ERTO (564.039 persones d’ERTO per força major i 53.767 persones d’ERTO no per força major). En el darrer mes, 8.256 persones treballadores han abandonat aquesta situació. D’aquestes, 7.255 persones han deixat la situació d’ERTO per força major.
 • La pròrroga dels ERTO amb el RDL/2020 per donar resposta a la segona onada de la Covid-19 ha suposat que aquest mes de desembre 857 persones treballadores també estiguin en situació d’ERTO. D’aquestes, 12.580 persones estan en ERTO per impediment, 59.126 persones per limitació, 32.725 persones són de sectors especialment afectats (CNAE annex) i 7.426 formen part de la cadena de valor dels àmbits més castigats. En aquest sentit, des del mes de novembre, 15.368 persones han deixat d’estar en situació d’ERTO de la segona onada: s’han reduït les persones en ERTO  per impediment (-31.582 persones) i les de la cadena de valor (-460 persones), mentre que s’incrementa el nombre de persones en ERTO per limitació (+15.804 persones) i les de sectors especialment afectats (+870 persones).
 • Amb tot això, aquest mes de desembre un total de 172.735 catalans i catalanes estan afectats per un ERTO, el que suposa una desafectació de 23.624 persones treballadores respecte al mes anterior.

Protecció social

 • 412 persones reben una prestació de la seguretat social. D’aquestes:
  • 723 són persones en situació d’atur que cobren prestacions, 18.298 més que el mes anterior.
  • 689 són persones afectades per un ERTO, 97.009 persones menys que el mes anterior. Representen el 31,57% del total de persones beneficiàries d’una prestació contributiva.

(El nombre de persones beneficiàries d’una prestació d’ERTO és inferior al nombre de persones que continuen afectades per ERTO COVID-19, perquè des de novembre 2020, la comunicació de períodes d’activitat s’efectua a mes vençut, la qual cosa fa que part de les persones treballadores quedin en situació de baixa en la prestació al darrer dia del mes anterior).

 • 555 persones afectades per un ERTO van tramitar l’alta inicial de la prestació contributiva (110.028 persones menys que el mes anterior).
 • 954 per suspensió del contracte
 • 601 parcials.
 • A Catalunya, Des del mes d’abril s’han tramitat un total de 1.204.662 altes inicials de prestacions contributives dels ERTO vinculades a la Covid-19 (1.034.015 de suspensió i 170.647 parcials).
 • En relació a les persones en situació d’atur, la taxa de cobertura de les prestacions per desocupació se situa en el 50,07%: 403 persones cobren una prestació contributiva i 103.507 persones cobren una prestació no contributiva.
 • El nombre de persones que no cobren prestacions se situa en 025 persones (el 49,93% del total de l’atur registrat.)

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

El 2020 ha estat un any marcat per la crisi sanitària provocada per la irrupció de la covid-19 que ha tingut conseqüències devastadores, com feia dècades que no vèiem al nostre país i al món. A la pèrdua de milers de vides, s’ha sumat una crisi econòmica, social i laboral que ha suposat la paralització de l’activitat econòmica, el tancament de moltes empreses i la destrucció de milers de llocs de treball, però també l’augment de la vulnerabilitat de moltes persones i l’increment de les desigualtats socials, quan encara no ens havíem recuperat dels efectes de la crisi econòmica del 2008.

Aquest mes de desembre, Catalunya ha estat la comunitat autònoma on més ha pujat l’atur i les dades que coneixem avui mostren la pitjor dada d’atur a Catalunya des del març de 2016 i el major increment de l’atur en un desembre des de l’any 2008.

En aquest sentit, l’any 2020 finalitza amb gairebé mig milió de persones en situació d’atur a Catalunya, amb més atur femení, més atur juvenil, més atur entre les persones majors de 45 anys i més atur entre les persones immigrades. S’han destruït més de 75.000 llocs de treball i 172.735 persones treballadores continuen en situació d’ERTO com a conseqüència de la Covid-19.

Per una altra banda, gairebé el 50% de les persones en situació d’atur no cobren una prestació, i de les que sí la cobren, més del 45% reben una prestació assistencial.

Comencem un any ple de reptes socials, laborals, econòmics i sanitaris als quals hem de fer front de manera concertada i mitjançant el diàleg social com a eina essencial.

Se’ns presenta una nova oportunitat per iniciar un canvi en el nostre model productiu, basat en la indústria, la innovació, el coneixement i la qualificació, capaç de generar ocupació de qualitat, amb unes condicions laborals dignes per a les persones treballadores.

Són necessàries mesures immediates i urgents per compensar els sectors mes afectats per la crisi sanitària i les restriccions.

És el moment d’establir uns pressupostos socials, amb més inversió pública i mesures immediates per atendre l’emergència social en la que es troben milers de famílies a Catalunya que continuen patint les conseqüències de la crisi sanitària, econòmica i social de manera més greu.

És l’hora de modernitzar del Servei Públic Estatal d’Ocupació (SEPE), amb la digitalització dels processos i tràmits, i l’actualització dels sistemes informàtics, i contractar el personal tècnic i administratiu necessari per tal de donar resposta a les persones, evitant que es reprodueixin les situacions produïdes durant la crisi degut a la manca de personal, davant les noves peticions d’ERTO.

Cal dotar del personal necessari a les oficines de treball per agilitar i facilitar la tramitació de subsidis per a les persones en situació que ha exhaurit totes les prestacions, per gestionar l’Ingrés Mínim vital i la RGC, de manera que es garanteixi la seva percepció a les persones beneficiàries el més aviat possible.

És prioritari controlar la pandèmia per a garantir l’activitat i l’ocupació i per això cal que es posin a disposició els recursos necessaris per a accelerar el procés de vacunació.

I és necessari continuar mantenint l’escut social a empreses i llars i prorrogar l’acord de ERTO, que finalitza aquest mes, posant l’accent en la necessitat d’evitar els acomiadaments una vegada se superi la crisi sanitària.

Amb tot això, aquest 2021, la UGT de Catalunya continuarà lluitant pels drets de les persones treballadores i també reclamarem: 

 • La derogació immediata de les reformes laborals dels anys 2010, 2012 i successives en la seva totalitat, com a punt de partida imprescindible per construir un model de relacions laborals més eficient i amb més drets per a tots els treballadors i treballadores.
 • La reducció per llei de la jornada laboral fins a les 32 hores setmanals, arribant a acords de reducció i racionalització de les jornades per aconseguir l’objectiu de treballar menys, treballar millor i cobrar més.
 • L’increment del Salari Mínim Interprofessional fins al 60% del salari mitjà del país, d’acord amb la Carta Social Europea, per evitar salaris per sota del llindar de la pobresa, millorar el poder adquisitiu de les persones treballadores i activar l’economia del nostre país.