EL CONVENI DEL CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA EMPOBREIX DELIBERADAMENT ALS TREBALLADORS I A LES TREBALLADORES

0
276

Amb la signatura d’aquest Conveni a Catalunya per part de CCOO, cada treballador perdrà de mitjana entre 379 i 2200 euros

El IV Conveni Col·lectiu del Cicle integral de l’Aigua de Catalunya es va signar en solitari per CCOO per als anys 2021-2024. Per part de la UGT FICA, davant aquesta situació va haver-hi una negativa a la signatura al·legant que la redacció de l’article 36 del citat, no garanteix el manteniment del poder adquisitiu un cop finalitzada la vigència del mateix al no incloure una clàusula de revisió salarial amb garanties.

En el següent gràfic es pot veure l’increment de l’IPC pel conveni del Cicle Integral de l’Aigua i l’IPC real. És evident doncs, que la UGT de Catalunya va fer el més correcte al no signar i ser còmplice de la brutal pèrdua de poder adquisitiu. Només aquest 2022, cada treballador i segons categoria perdrà entre 379 i 2200 euros de mitjana.

Des de la UGT FICA de Catalunya entenem que és inexplicable signar convenis sense clàusules de revisió salarial que no puguin garantir el poder adquisitiu dels treballadors i les treballadores.