És el moment d’avançar en matèria de drets i abordar les qüestions pendents de la reforma laboral com ho són la reforma de les causes i el cost de l’acomiadament per a dotar de major estabilitat i seguretat les relacions laborals

Principals dades d’atur, contractació i afiliació del mes de març a Catalunya

Dades destacades del mes:

Atur

 • Es redueix l’atur a Catalunya en 2.987 persones respecte al mes anterior (-0,85%) i el nombre de persones en situació d’atur se situa en 348.301 persones. La reducció interanual és de 185 persones menys (-6,24%).
 • A l’Estat espanyol l’atur també decreix en 48.755 persones (-1,67%) i se situa en 2.862.260 persones. Interanualment l’atur cau en 503 persones (-7,93%).
 • L’atur es redueix a totes les províncies: Barcelona, -1.120 persones (-0,43%), Tarragona, -891 persones (-2,10%), Girona, -806 persones (-2,45%) i Lleida, -170 persones (-0,93%). Interanualment l’atur també decreix a totes les demarcacions: a Lleida cau un 13,30% (-2.768 persones), a Tarragona un 11,24% (-5.248 persones), a Girona un 10,16% (-3.624 persones) i a Barcelona un 4,30% (-11.545 persones).
 • Ambdós sexes redueixen l’atur un -0,85%, però en termes absoluts, l’atur femení baixa en 1.700 dones i el masculí en 1.287 homes. Tot i això, hi ha 49.197 dones més en situació d’atur que homes, i representen aquest mes el 57,06% del total de l’atur (198.749 dones, per 149.552 homes). Respecte a l’any anterior, l’atur decreix en ambdós sexes: un 7,01% en els homes (-11.274) i un 5,65% en les dones (-11.911).
 • L’atur juvenil s’incrementa respecte al mes anterior (+459 joves, +2,05%), situant-se en 22.856 joves, tot i que interanualment decreix en 305 joves (-1,32%).
 • Es redueix l’atur entre les persones majors de 45 anys (-1.391 persones, -0,68%), situant-se en 203.204 persones. Interanualment també baixa l’atur d’aquest col·lectiu (-11.419 persones, -5,32%). Aquest mes representen el 58,34% del total de l’atur a Catalunya.
 • Aquest mes també decreix l’atur entre les persones estrangeres (-390 persones, -0,6%), situant-se en 69.759 persones, i interanualment (-4.858 persones, -6,5%). Aquest mes representen el 20,03% del total de l’atur.
 • Per sectors, l’atur es redueix al serveis (-3.510 persones, -1,38%), a la indústria (-251 persones, -0,65%) a la construcció (-33 persones, -0,13%) i a l’agricultura (-23 persones, -0,38%). Per contra, s’incrementa entre les persones sense ocupació anterior (+830 persones, +3,30%). Interanualment, els sectors tornen a repetir aquest comportament: es redueix als serveis (-18.607 persones), a l’agricultura (-2.503 persones), a la indústria (-2.152 persones) i a la construcció (-1.896 persones), mentre que creix entre les persones sense ocupació anterior (+1.973 persones).

Afiliació a la seguretat social

 • El març presenta 637.104 persones cotitzants a la seguretat social, 33.358 més que el mes anterior (+0,93%), i 107.421 més que ara fa un any (+3,04%).

Contractació

 • S’incrementa també la contractació. Aquest mes s’han signat un total de 210.440 contractes, 25.916 contractes més que l’anterior (+14,04%), però 40.887 contractes menys interanualment (-16,27%).
 • Intermensualment creix la contractació indefinida: 101.198 contractes indefinits signats, 260 contractes més respecte al febrer (+23,51%), i 8.055 contractes indefinits més (+8,65%) interanualment. La contractació indefinida representa el 48,09% del total de la contractació mensual.
 • Els contractes fixos discontinus (20.657 contractes aquest mes), representen el 20,4% del total de la contractació indefinida (l’any 2022 representaven el 12,71%).
 • La contractació temporal també s’incrementa, però menys que la indefinida: 109.242 contractes temporals signats, 6.656 contractes més intermensualment (+6,49%), però cau interanualment, amb 942 contractes menys (-30,94%). La contractació temporal representa el 51,91% del total de la contractació mensual.
 • Intermensualment augmenta la contractació a tots els sectors: als serveis (+18.744 contractes), a la indústria (+5.685 contractes), a la construcció (+1.089 contractes) i a l’agricultura (+398 contractes). Interanualment es redueix la contractació a tots els sectors: serveis (-34.625 contractes), indústria (-3.644 contractes), construcció (-2.156 contractes) i agricultura (-462 contractes).
 • Del total de contractes signats, el 79,09% ha estat del sector serveis (166.432 contractes), i d’aquests, el 48,46% ha estat indefinida. Aquest mes, la contractació indefinida a la construcció representa el 84,84% dels contractes signats, a l’agricultura el 73,25%, i a la indústria el 30,12%.
 • Al febrer la contractació masculina ha estat superior a la femenina: el 51,82% dels contractes d’aquest mes els han signat homes (109.049 contractes) i el 48,18% dones (101.391 contractes).

Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO)

 • S’incrementa el nombre de persones en situació d’ERTO. El març finalitza amb 977 persones en situació d’ERTO a Catalunya, 1.621 persones més que el mes anterior, però 17.311 persones menys que ara fa un any. D’aquestes, 3.577 persones estan incloses en ETOP i 400 persones en un ERTO per força major.
 • Del total de persones en ERTO, 1.375 són dones i 2.602 són homes. Les dones representen el 34,57% de les persones incloses en un ERTO.
 • El 24,29% de les persones tenen un ERTO parcial (966 persones) i el 75,71% un ERTO amb suspensió del contracte (3.011 persones).
 • A l’Estat espanyol 15.379 persones estan en situació d’ERTO.

Protecció social

 • 748 persones reben una prestació per desocupació i la taxa de cobertura se situa en el 69,67% (s’inclouen els treballadors fixos discontinus que es troben en període inactiu dins del contracte)
  – 295 persones cobren una prestació contributiva
  – 484 persones cobren una prestació no contributiva (el  41,45% del total de d’atur registrat amb dret a prestació)
 • 540 persones no cobren prestacions per desocupació (el 30,33% del total de l’atur registrat).

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

Tres anys després de l’esclat de la pandèmia de la Covid-19, les dades d’atur, contractació i afiliació a la seguretat social d’aquest març evidencien l’estabilitat del mercat de treball amb menys atur i més llocs de treball creats respecte al 2019, i amb més contractació indefinida com a efecte de la reforma laboral.

Per segon mes consecutiu es redueix l’atur, com habitualment succeeix en aquesta època de l’any, amb l’inici del bon temps i l’augment del turisme.

L’atur se situa aquest març en el més baix des del 2008 (291.640 persones). Així mateix, la creació de 33.358 llocs de treball aquest mes, també situa el nombre de persones cotitzants a la seguretat social en la més alta de la sèrie història, iniciada l’any 2004.

Aquest mes es redueix l’atur en les dones, els homes les persones majors de 45 anys i persones estrangeres. Per contra, torna a créixer l’atur en les persones joves, i les persones sense ocupació anterior.

S’han signat més contractes, amb un increment de la contractació indefinida respecte al mes anterior d’un 23,51% i d’un 8,65% interanualment, mentre que la contractació temporal ha augmentat un 6,49% aquest mes però ha caigut un 30,94% respecte a l’any anterior. Així, la indefinida sobrepassa ja el 48% del total de la contractació mensual.

Així mateix, els contractes fixos discontinus representen aquest febrer el 20,4% de la contractació indefinida, però s’ha de tenir en compte que les persones cotitzants al règim general de la seguretat social amb un contracte fix-discontinu representen el 5,88% del total d’afiliacions amb contracte indefinit.

Però aquestes bones dades del mercat de treball contrasten amb els efectes de diverses crisis econòmiques i geopolítiques iniciades fa un any amb la invasió Russa d’Ucraïna, sobre les persones treballadores i la població en general.

L’increment de preus de consum, de manera especial el de l’energia i dels aliments, l’augment de la inflació i la pujada de l’euríbor, entre d’altres, són les causes de l’empobriment de les persones treballadores que mes a mes perden poder adquisitiu i les aboca a situacions de vulnerabilitat, mentre les empreses continuen ampliant els seus marges de beneficis.

Amb tot això, la UGT de Catalunya proposa mesures dirigides a equilibrar aquesta situació que passen per:

 • Establir topalls als preus i modificar la regulació d’alguns mercats.
 • Exercir un major control sobre els marges de beneficis empresarials, especialment en determinats sectors i en les grans empreses que augmenten els seus guanys de manera desproporcionada, aprofitant la conjuntura
 • Implementar mesures que garanteixin el poder de compra de la classe treballadora.
 • El repartiment just dels costos de la crisi per evitar un major deteriorament de la capacitat adquisitiva de la població treballadora i que no siguin aquestes les que suportin tot el pes de l’actual crisi de preus.
 • Augments salarials en consonància amb el nivell d’inflació i beneficis empresarials.
  Un salari mínim de referència català de 1.319 euros (60% del salari mitjà a Catalunya) per tal de complir amb el que recomana la Carta Social Europea.

Així mateix, la UGT de Catalunya continuem reclamant:

 • L’enfortiment del Diàleg social i del marc català de relacions laborals, com a eina de participació entre el Govern i els Interlocutors Socials per desenvolupar les mesures d’escut social i de millora de l’activitat econòmica que generi treball digne i amb drets, i un model laboral més just, solidari i equilibrat.
 • Avançar en drets per posar fi a la precarietat laboral, defensant la negociació col·lectiva com a eina essencial per a la distribució de la riquesa, i uns salaris dignes per a les persones treballadores, amb l’establiment d’un salari mínim de referència a Catalunya.
 • Es necessari reformar les causes i el cost de l’acomiadament per a dotar de major estabilitat i seguretat les relacions laborals del nostre país, obstaculitzant el recurs fàcil a l’acomiadament barat i recuperant totes les garanties que van perdre els contractes indefinits amb la reforma laboral de 2012.
 • La reducció per llei de la jornada laboral fins a les 32 hores setmanals, arribant a acords de reducció i racionalització de les jornades per aconseguir l’objectiu de treballar menys, treballar millor i cobrar més.
 • Treballar per assolir un nou model productiu més equilibrat i sostenible, basat en una política industrial, amb més inversió́ en innovació́, formació́ i coneixement, amb un model turístic sostenible i amb condicions de treball digne i un sector serveis amb valor afegit.
 • Situar la reducció de l’atur i la intermediació laboral pública com a acció prioritària, amb més inversió en polítiques actives d’ocupació, focalitzant en les persones en situació d’atur de llarga durada, les majors de 45 anys, les persones joves i les dones.
 • Treballar per la modernització i transformació del SOC en un servei permanent, gratuït i universal, amb més personal i recursos.
 • Incrementar el nombre d’orientadores i orientadors professionals del sistema d’ocupació de Catalunya per establir, de manera conjunta amb les persones en situació d’atur, un itinerari personalitzat d’inserció segons les seves necessitats.

Avançar cap a un model de protecció social que garanteixi els recursos suficients i estables en qualsevol moment de la vida, amb l’ampliació de la Renda Garantida de Ciutadania i amb una millor compatibilitat amb l’Ingrés Mínim Vital, i un sistema públic de pensions just, suficient i sostenible ara i demà.

FER UN COMENTARI

Introduïu el vostre comentari.
Introduïu el vostre nom aquí