EL SECTOR DEL METALL DE BARCELONA CONVOCA VAGA EL 27 I 28 D’OCTUBRE

Després de l’assemblea d’aquest 7 d’octubre i de les darreres reunions negociadores del conveni del metall de Barcelona i davant de l’immobilisme de la patronal, que segueix sense proposar cap solució sobre els salaris i les condicions laborals, la UGT FICA de Catalunya i CCOO d’ Indústria convoca vaga a tot el sector del metall de Barcelona el 27 i 28 d’octubre.

La patronal UPM està duent a terme una estratègia que aboca al conflicte a tot el sector. A més de fer una proposta salarial inassumible, molt per sota del que puja el cost de la vida i que no garanteix el poder adquisitiu de les persones que treballen en aquest sector, planteja una retallada de drets de les treballadores i treballadors.

La UGT i CCOO adverteixen a la patronal UPM que no es permetrà que es vulnerin els drets dels treballadors i les treballadores del sector. Per això es fa una crida a la vaga per exigir un conveni amb unes condicions laborals i salarials dignes.

EL SECTOR DEL METAL DE BARCELONA CONVOCA HUELGA EL 27 Y 28 DE OCTUBRE

Después de la asamblea de este 7 de octubre y de las últimas reuniones negociadoras del convenio del metal de Barcelona y ante el inmovilismo de la patronal, que sigue sin proponer ninguna solución sobre los salarios y las condiciones laborales, la UGT FICA de Catalunya y CCOO de Industria convoca huelga en todo el sector del metal de Barcelona el 27 y 28 de octubre.

La patronal UPM está llevando a cabo una estrategia que aboca al conflicto a todo el sector. Además de hacer una propuesta salarial inasumible, muy por debajo del que sube el coste de la vida y que no garantiza el poder adquisitivo de las personas que trabajan en este sector, plantea un recorte de derechos de las trabajadoras y trabajadores.

La UGT y CCOO advierten a la patronal UPM que no se permitirá que se vulneren los derechos de los trabajadores y las trabajadoras del sector. Por eso se hace un llamamiento a la huelga para exigir un convenio con unas condiciones laborales y salariales dignas.