L’auditoria de prevenció de riscos laborals és una important eina de millora del sistema de gestió preventiva de l’empresa que permet valorar la implantació de les mesures i la seva eficàcia, així com el compliment de la normativa, per establir les mesures correctores necessàries de millora.

Aquesta guia està adreçada a les delegades i els delegats de prevenció i pretén proporcionar-los uns coneixements bàsics sobre el seu procediment i continguts, així com conscienciar de la seva importància i oportunitat, tant per l’empresa com per ajudar a la representació dels treballadors en l’exercici de les seves funcions.

Esperem que aquest document que sigui del vostre interès i utilitat.

Podeu accedir a la guia, aquí.