LA CRISI DE LA COVID TÉ CARA DE DONA: LA PANDEMIA INTENSIFICA LA BRETXA SALARIAL ENTRE HOMES I DONES

0
518

Dilluns, 22 de febrer, celebrem el Dia europeu de la igualtat salarial sota un escenari de pandèmia mundial de la Covid-19. Amb dades de 2018 (les darreres disponibles), a Catalunya la bretxa salarial del salari mitjà anual es va situar en un 22,17%, gairebé un punt per sobre de la mitjana estatal. Per tant, les dones cobrem 6.350 euros l’any menys que els homes, el que suposa 529 euros mensuals de diferència. Són dades de l’informe “Bretxa salarial: igual retribució per feines d’igual valor”, elaborat per la Secretaria d’Igualtat de la UGT de Catalunya.

Tot i la impossibilitat de treballar amb dades actuals que ens permetin avaluar adequadament l’impacte de la pandèmia, l’empitjorament de tots els paràmetres que registra el nostre informe ens permeten afirmar que aquesta crisi té cara de dona i que la pandèmia intensifica la desigualtat estructural i les bretxes laborals que ja existien abans i que ara s’accentuen molt més:

  • A les dones se’ns apliquen més expedients de regulació d’ocupació que als homes (entre un 1 i un 3,5% més).
  • Som les més afectades per la temporalitat i la parcialitat (3 de cada 4 contractes de jornada incompleta estan signats per dones). La jornada parcial és la que té més bretxa respecte a la jornada completa, i la parcialitat és una característica típica de les dones.
  • Es destrueixen més llocs de treball de dones que d’homes, un 15% més.
  • Els sectors més afectats per la pandèmia són els serveis essencials, que són els que tenen més presència femenina i que ja de per si són més precaris per la divisió sexual de la feina. – Les dones estem fortament segregades ocupacionalment, és a dir, hi ha una concentració més elevada de dones en determinades ocupacions: segons les dades de l’EPA del 2019, el 81,7% de les dones ocupades ho estem en tan sols quatre (de les nou) tipus d’ocupacions, davant el 46,7% dels homes, que presenten més diversificació ocupacional. Aquestes quatre categories són personal de serveis de restauració, personals, protecció i venda; personal tècnic i professional científic i intel·lectual; personal comptable, administratiu i d’oficina; ocupacions elementals. Tenim ocupacions amb salaris més baixos i on la bretxa és més gran. I si distribuïm els salaris segons franges d’ingressos, la bretxa entre dones i homes que cobren salaris més baixos és més gran que la bretxa de les persones que cobren els salaris més elevats. I gaireb´6 de cada 10 persones que cobren menys de mil euros som dones.
  • S’ha solapat amb la necessitat de les cures familiars, que majoritàriament recau en les dones.
  • L’impacte econòmic i social de la Covid-19 recau en les dones i empitjora les nostres condicions de vida, ja que som nosaltres les que ens trobàvem en una situació de vulnerabilitat, les que tenim un treball precari, les que treballem a l’economia submergida, les que tenim ingressos escassos i/o intermitents, les que no tenim un habitatge assequible i adequat.
Informe “Bretxa salarial: igual retribució per feines d’igual valor” – PDF (1,37 Mb)