Durant el dia d’ahir, es va dur a terme una reunió de la comissió paritària del conveni del Metall. L’objectiu principal era la consulta que els sindicats havien manifestat en referència a l’Art. 67 C), a la qual, una part de la patronal interpreta que aquestes 12 hores cal recuperar-les.

Un cop iniciada la reunió, els sindicats van presentar dubtes respecte a la composició de la comissió paritària, perquè es trobaven a la taula els assessors del Centre Metal·lúrgic, organització empresarial de Sabadell, que no va signar el conveni i que no s’acabava d’entendre perquè hi eren a la Comissió Paritària del conveni.

La patronal va presentar un escrit en el qual procurava justificar la recuperació de les 12 hores de permís retribuït. Els sindicats s’hi van oposar, ja que els permisos retribuïts no es recuperen, si es recuperen els permisos no retribuïts a opció del treballador i l’empresa.

La UPM al complet, va comunicar a la UGT i CCOO de Catalunya que formen part de la Comissió Paritària, que les persones de la taula per part de patronal no estaven autoritzades ni triades per ser membres i això va ser el que va suposar no poder signar l’acta de la reunió.Els sindicats consideren que aquesta falta de respecte només demostra ineptituds per part de la patronal.

Si aquesta situació continua així, tant CCOO com UGT de Catalunya donaran resposta de forma contundent evitant que es posi en joc els drets laborals signats en conveni col·lectiu i de les persones treballadores del sector.

És per això que per part dels sindicats, s’ha sol·licitat una reunió de la Comissió Paritària del Conveni constituïda oficialment per a poder signar l’acta de la resolució de la consulta de l’Art. 67 C) i en conseqüència, es prendran les mesures oportunes.