Interanualment, l’evolució del mercat de treball és positiva, reflectint-se en les dades l’impacte de la Reforma Laboral amb l’augment de la contractació indefinida i la caiguda de la temporal

Cal seguir mantenint l’escut social i les mesures de suport, garantint el poder adquisitiu dels treballadors i treballadores amb clàusules de revisió en els convenis i pujar l’SMI

Principals dades d’atur, contractació i afiliació del mes d’agost a Catalunya

Dades destacades:

Atur

 • L’atur creix a Catalunya per segon mes consecutiu, i se situa en 350.945 persones. Són 9.554 persones més respecte al mes anterior (+2,80%), però 40.183 persones menys interanualment (-10,27%).
 • A l’Estat espanyol, també augmenta l’atur i se situa en 924.240 persones, amb un increment intermensual de 40.428 persones (+1,40%), tot i que interanualment es produeix una reducció de 409.675 persones (-12,29%).
 • L’atur puja a totes les províncies. En termes absoluts Barcelona lidera l’increment, amb 6.481 persones més (+2,57%), seguida de Tarragona, amb 1.237 persones més (+3,04%), Girona, amb 1.188 persones més (+3,83%) i Lleida, amb 648 persones més (3,61%). Interanualment l’atur baixa a totes les demarcacions: a Barcelona en 30.536 persones, a Tarragona en 4.769 persones, a Girona en 3.475 persones i a Lleida en 1.403 persones.
 • Per sexes, augmenta més l’atur femení (+5.743 dones, +2,90%) que el masculí (+3.811 homes, +2,65%). En l’actualitat hi ha 56.197 dones més en situació d’atur que homes (203.571 dones per 147.374 homes). Les dones representen el 58,01% del total de l’atur. Interanualment, la reducció de l’atur femení en termes absoluts (-22.206 dones, -9,84%) és superior al masculí (-17.977 homes, -10,87%).
 • Aquest mes s’incrementa l’atur juvenil (+746 joves, +4,21%) i se situa en 18.479 joves. Interanualment, però, es redueix, amb 1.560 joves menys en situació de desocupació (-7,78%).
 • També creix l’atur entre les persones majors de 45 anys, amb 2.119 persones més en situació d’atur (+1,05%), situant-se en 204.040 persones. Interanualment baixa l’atur d’aquestes persones (-18.805 persones, -8,44%). Representen el 58,14% del total de l’atur a Catalunya.
 • Per contra, disminueix lleugerament l’atur entre les persones estrangeres, situant-se en 511 persones, 249 persones menys intermensualment, i 8.889 persones estrangeres menys en situació d’atur interanualment. Representen el 18,38% del total de l’atur.
 • L’atur creix als serveis, +9.176 persones, a la indústria, +874 persones, i a la construcció, +738 persones, i es redueix entre les persones sense ocupació anterior (-893 persones) i a l’agricultura (-341 persones). Interanualment, l’atur es redueix a tots els sectors: -31.874 persones als serveis, -3.875 persones a la construcció, -2.650 persones a la indústria, -1.074 persones a l’agricultura, i -710 persones sense ocupació anterior.

Afiliació a la seguretat social

 • Es perden 57.768 llocs de treball en un mes (-1,58%) i el número de persones cotitzants a la seguretat a Catalunya se situa en 3.592.760 persones. Interanualment s’han creat 126.843 llocs de treball (+3,66%).

Contractació

 • Es redueix la contractació. Aquest mes s’han signat un total de 922 contractes, 74.567 contractes menys que el mes passat (-26,40%), però 6.342 contractes més que ara fa un any (+3,15%).
 • Baixa la contractació indefinida. 85.086 contractes indefinits signats, 40.140 contractes menys intermensualment (-32,05%), però 204 contractes indefinits més interanualment (+256,28%). La contractació indefinida representa el 40,92% del total de la contractació mensual.
 • Es redueix també la contractació temporal. 122.836 contractes temporals signats, 34.427 contractes menys intermensualment (-21,89%). Interanualment cau també la contractació temporal, amb 54.862 contractes temporals menys (-30,87%). La contractació temporal representa el 59,08% del total de la contractació mensual.
 • Per sectors, la contractació cau fonamentalment als serveis, amb 427 contractes menys. Segueix la indústria (-7.522 contractes) i la construcció (-3.576 contractes). Per contra, l’agricultura presenta més contractes (+2.958 contractes). Interanualment s’ha contractat més als serveis (+11.275 contractes) i a la construcció (+457 contractes), mentre que s’ha reduït la contractació a la indústria (-4.453 contractes) i a l’agricultura (-937 contractes).
 • Del total de contractes signats, el 77,37% ha estat del sector serveis (160.861 contractes), i d’aquests, el 40,29% ha estat indefinida. Aquest mes, la contractació indefinida a la construcció representa el 81,51% dels contractes signats i a l’agricultura el 64,85%. A la indústria la contractació indefinida se situa en el 25,31% del total de la contractació en el sector.
 • En el que portem d’any, la contractació indefinida representa el 39,72% del total de la contractació acumulada, davant del 14,49% del mateix període de l’any passat i del 12,96% de l’agost de 2019.
 • El 53,61% dels contractes d’aquest mes els han signat homes (111.468 contractes) i el 46,39% dones (96.454 contractes).

Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO)

A 31 d’agost, 998 persones estaven en situació d’ERTO a Catalunya, 322 persones menys que el mes anterior. D’aquestes, 2.504 persones estan incloses en ETOP, 172 persones en un ERTO per força major i 322 persones en el mecanisme RED sectorial d’agències de viatges (de les quals el 77,95% són dones, i el 79,19% pertanyen a la província de Barcelona).

Del total de persones en ERTO, 1.598 són dones i 1.400 són homes. Les dones representen el 53,30% de les persones incloses en un ERTO.

El 52,43% de les persones tenen un ERTO parcial (1.572 persones) i el 47,57% tenen un ERTO amb suspensió del contracte (1.426 persones).

A l’Estat espanyol el número de persones en situació d’ERTO es de 220 persones.

Protecció social

 • 001 persones reben una prestació per desocupació i la taxa de cobertura se situa en el 63,86% (s’inclouen els treballadors fixos discontinus que es troben en període inactiu dins del contracte).

152 persones cobren una prestació contributiva

849 persones cobren una prestació no contributiva (el 41,67% del total de d’atur registrat amb dret a prestació)
 • 390 persones no cobren prestacions per desocupació (el 36,14% del total de l’atur registrat).

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

Després de l’increment produït al juliol, i per segon mes consecutiu, creix l’atur a Catalunya, amb 9.554 persones més en situació de desocupació aquest agost. Tot i que l’any passat l’atur es va reduir degut a que encara estàvem recuperant les dades d’ocupació prepandèmiques, habitualment aquest mes es caracteritza per l’increment de l’atur i el descens de la contractació i l’afiliació a la seguretat social.

Catalunya ha estat la Comunitat Autònoma on més ha pujat l’atur aquest mes per darrera d’Andalusia.

Anys enrere, l’arribada del mes d’agost posava de manifest un element característic de la precarietat del nostre mercat de treball: les empreses acomiadaven els treballadors i treballadores, estalviant-se els salaris d’aquest mes, per tornar a contractar-los al setembre. Això significava la destrucció d’ocupació: la finalització de molts contractes, la pèrdua de cotitzants a la Seguretat Social i l’increment del nombre de persones en situació d’atur.

Aquest agost s’ha caracteritzat per l’increment de l’atur, majoritàriament entre les dones, els joves i les persones majors de 45 anys, i al sector serveis, amb 9.176 persones més desocupades que provenen fonamentalment de ocupacions relacionades amb l’educació (+2.342 persones), activitats relacionades amb l’ocupació (+1.533 persones), administració pública, defensa i seguretat social obligatòria (+719 persones), serveis de menjars i begudes (+567 persones), activitats esportives i d’entreteniment (+489 persones). També s’han destruït més de 57.700 llocs de treball respecte al mes anterior, i s’ha reduït la contractació.

Malgrat les dades negatives del mes, interanualment l’evolució del nostre mercat de treball és positiva, reflectint-se en les dades l’impacte de la reforma laboral pactada entre les organitzacions sindicals, patronals i el govern de l’Estat espanyol. Novament augmenta la contractació indefinida (+61.204 contractes) i cau la temporal (-54.862 contractes). Així mateix, estem davant la xifra d’atur més baixa en un agost des de l’any 2008, i també creix l’afiliació a la seguretat social, amb 126.843 llocs de treball més en un any.

La contractació indefinida representa el 40,92% del total d’aquest mes (fa un any era el 11,85% i a l’agost de 2019 el 11,11%), i en el que portem d’any, gairebé el 40% dels contractes signats són indefinits (el 2021 se situava en el 14,49% i el 2019 representava el 12,96%).

Per sectors, aquest mes la contractació indefinida a la construcció arriba al 81,51%, a l’agricultura al 64,85%, als serveis al 40,29% i a la indústria al 25,31%.

D’una altra banda, 2.998 persones continuen en ERTO, i 123.390 persones en situació d’atur registrades a les Oficines de Treball no cobren prestació per desocupació, el 36,14% del total.

Tot i la bona evolució del mercat de treball, les darreres dades de l’avançament de d’IPC de l’agost, situa la taxa interanual en el 10,4%, 4 dècimes inferior a la del mes anterior, la segona més alta dels darrers 38 anys. Aquesta lleugera reducció es deu a la baixada dels preus dels carburants tot i que els preus de l’electricitat, l’alimentació i la restauració continuen a l’alça, repercutint directament en les butxaques de les persones treballadores, devaluant cada vegada més els seus salaris, i en el poder adquisitiu de les llars i les persones amb menys recursos, pressionades també per l’encariment de les hipoteques com a conseqüència de la pujada de l’euríbor.

Davant aquest escenari, la UGT de Catalunya considera del tot necessari l’increment del Salari Mínim Interprofessional (SMI), així com l’increment dels salaris de conveni i la inclusió de les clàusules de revisió salarial per evitar que els salaris continuïn perdent poder adquisitiu.

D’una altra banda, urgeix una resposta immediata a aquelles persones en situació de més vulnerabilitat, amb polítiques públiques accessibles, permanents en el temps i amb els professionals necessaris per atendre les persones.

En aquest sentit, la UGT de Catalunya reclama un Pla de xoc d’aplicació i efecte immediat, pactat dins del diàleg social i amb un pressupost suficient, que inclogui un bo social de 150 euros per les factures energètiques que complementi l’estatal, la gratuïtat de tot el transport públic i l’ampliació de les persones beneficiàries de la renda garantida de ciutadania i una reforma fiscal.

Així mateix, la UGT de Catalunya continua reclamant:

L’increment del Salari Mínim Interprofessional

 • Avançar en el marc del Diàleg Social per a consolidar plenament el treball digne i amb drets al nostre país, amb un model laboral més just, solidari i equilibrat.
 • La reducció per llei de la jornada laboral fins a les 32 hores setmanals, arribant a acords de reducció i racionalització de les jornades per aconseguir l’objectiu de treballar menys, treballar millor i cobrar més.
 • L’enfortiment dels serveis públics, amb més inversió en equipaments de salut, educació, serveis socials, dependència, serveis d’ocupació i tot el sector públic, garantint també unes condicions salarials i laborals dignes per als treballadors i treballadores del sector.
 • La posada en marxa del nou Pacte Nacional per a la Indústria, per impulsar una transformació digital i verda sota criteris de responsabilitat social i transició justa, fent-la més resilient i sostenible d’acord amb la Agenda 2030 i les directrius europees.
 • Una nova Llei per al sector del turisme, que fomenti la transformació del sector i la creació d’ocupació de qualitat i amb condicions laborals dignes per a les treballadores i els treballadors.
 • La utilització dels Fons europeus de reconstrucció, transformació i resiliència i els Next Generation per impulsar polítiques de reactivació econòmica, dirigides a un nou model econòmic i productiu més just, solidari i sostenible, i a la creació d’ocupació de qualitat.
 • Reforçar el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya amb el pressupost i el personal necessaris amb l’objectiu de reduir l’atur, fonamentalment entre les dones, les persones majors de 45 anys i l’atur de llarga durada i molt llarga durada, que continua en nivells molt elevats.