Demanàvem la reducció de jornada anual de 24 hores i increments salarials d’acord a l’increment de preus i amb clàusula de revisió salarial per evitar la pèrdua de poder adquisitiu del treballadors i treballadores del sector

Des de març de 2020 que va ser la darrera reunió de la comissió negociadora del conveni col·lectiu no han hagut mes reunions ni presencials ni telemàtiques.

Les dues patronals del sector de la indústria flequera de Barcelona i província han signat amb CCOO la pròrroga i adequació de taules salarials al salari mínim interprofessional del conveni per els anys 2020 i 2021 sense cap millora salarial i social, obviant les reivindicacions dels treballadors i treballadores plantejades pel nostre sindicat. En conseqüència, la UGT FICA de Catalunya no hem signat aquest acord.

Per al nostre sindicat és incomprensible que es menystingui tots els treballadors i treballadores del sector que han treballat als forns i fleques durant els moments més durs de la crisi de la covid- 19, encara més si tenim en compte que altres convenis del sector de l’alimentació de la província de Barcelona, com el de pastisseria o el de xocolates, han tingut increments salarials amb clàusula de revisió salarial durant aquest període.

UGT FICA de Catalunya reivindicàvem reducció de jornada anual de 24 hores i increments salarials d’acord a l’increment de preus i amb clàusula de revisió salarial per evitar la pèrdua de poder adquisitiu del treballadors i treballadores del sector.