Els propietaris de l’empresa farmacèutica LACER SA –la família Andress– han comunicat a la representació legal dels treballadors la seva ferma decisió de vendre el negoci

En la primera reunió mantinguda entre la RLT i els propietaris, aquests es van comprometre que qualsevol venda aniria unida al manteniment del llegat de LACER, S.A. Malgrat aquestes paraules, volem denunciar la manca de transparència i informació que està vivint el comitè d’empresa, que veu com dia a dia sorgeixen noticies sobre futurs compradors i que no incorporen terminis ni un pla de continuïtat per a la plantilla. Volem posar de relleu que el manteniment de llegat de la família Andress –si és que la proposta és seriosa– passa per assegurar el manteniment dels llocs de treball dels professionals que han portat a l’empresa a ser el que és avui: una empresa pionera en l’àmbit farmacèutic al nostre país.

Davant d’aquest anunci, la UGT FICA de Catalunya exigeix que qualsevol operació vagi lligada al manteniment dels 473 llocs de treball que actualment té l’empresa (121 a la seu de Barcelona, 209 al Parc Tecnològic del Vallès i 143 de la xarxa comercial). Volem destacar que la majoria de plantilla –amb 13 anys d’antiguitat de mitjana– es troba més enllà dels 45 anys amb perfils amb dificultats per reincorporar-se al mercat de treball.La UGT FICA de Catalunya exigeix als propietaris de LACER S.A. el manteniment dels llocs de treball.