La Federació d’Indústria, Construcció i Agro d’UGT ha presentat avui els estudis «Les marques de distribució en els sectors del Manipulat Hortofructícola, Begudes Refrescants i Cerveses, Indústries Càrnies i Vitivinícola», i «Negociació Col·lectiva 2019 en el sector agroalimentari espanyol», dos informes fonamentals per a conèixer i debatre en profunditat la realitat laboral i la negociació col·lectiva en els sectors agroalimentaris», en paraules de Pedro Hojas, secretari general d’UGT FICA.

Tots dos estudis han estat elaborats pel Gabinet Tècnic d’UGT FICA en coordinació amb la Secretaria de Migració i en col·laboració amb el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, i editats per la Fundación Anastasio de Gràcia-FITEL. En aquesta ocasió la presentació s’ha desenvolupat per videoconferència per a adaptar-nos a una «nova realitat» que obliga a limitar els actes públics. No obstant això, la importància de tots dos estudis és suficient carta de presentació per a donar-los a conèixer públicament i realitzar el seguiment de les condicions laborals en les deu empreses més importants, segons la seva xifra de facturació de l’any 2018 en els sectors Carni, Refrescos i/o Cerveses, Manipulat Hortofructícola i Fabricació de Vins i/o Licors i la seva relació amb la fabricació de marques de distribució.

En la seva intervenció, Pedro Hojas ha recordat la importància del sector de l’Alimentació en el conjunt de la Indústria Manufacturera, que s’ha revelat com a imprescindible en aquests temps de pandèmia ja que suposa el 20% del Valor Afegit Brut (VAB), té un índex d’ocupació d’ús del 19% (entorn de 457.000 treballadors i treballadores) i és el segon sector més exportador.

Al costat dels reptes provocats per la COVID 19, s’ha referit també als objectius que són ja tradicionals en el sector, com les guerres comercials, les necessitats creixents d’aliments, les variacions en els hàbits de consum, amb la introducció de nous productes, el funcionament de la cadena de valor (activitat Agrària – Indústria Alimentària – Distribució) i l’adaptació a la digitalització i la transició ecològica, tot això mantenint el seu alt nivell de competitivitat.

Per a portar a bon terme aquests reptes, ha insistit en la necessitat que «les administracions impulsin nous models productius, que comptem amb una normativa adequada que doni suport a la bioeconomía, amb el necessari suport fiscal i financer i amb una correcta transferència de coneixements».

Per part seva, el secretari del sector d’Alimentació, Begudes i Tabac, Sebastián Serena, ha assenyalat que l’estudi «Les marques de distribució en els sectors del Manipulat Hortofructícola, Begudes Refrescants i Cerveses, Indústries Càrnies i Vitivinícola», realitza una minuciosa anàlisi del context socioeconòmic i laboral de les deu empreses analitzades, a fi d’avaluar si existeix una relació directa entre millors condicions i fabricació de marca de fabricant (MDF) o marca de distribuïdor (MDD).

Amb aquesta labor de recerca es pretén també «brindar tota la informació i coneixement disponible sobre les condicions laborals en les 10 empreses més importants d’aquests sectors, així com el seu grau d’implantació de processos de digitalització i indústria 4.0 i el seu compromís amb la igualtat d’oportunitats entre dones i homes en els sectors Carni, Refrescos i/o Cerveses, Manipulat Hortofructícola i Fabricació de Vins i/o Licors, i la seva vinculació amb la fabricació de “marques blanques”.

L’estudi pretén també determinar si la fabricació de marca blanca o marca de fabricant guarda una relació directa amb unes condicions laborals més favorables, així com detectar el nivell d’implantació de la Indústria 4.0 en aquestes empresa i la seva relació amb la mena de producte fabricat.

Igualment, es duu a terme un seguiment sobre la gestió de la igualtat d’oportunitats entre dones i homes en aquestes empreses, a través dels compromisos adquirits en aquesta matèria, tant en els seus convenis col·lectius, com en els diferents plans d’igualtat.

Enllaços per a consultar i/o descarregar els estudis:

 

Las marcas de distribución en los sectores del Manipulado Hortofrutícola, Bebidas Refrescantes y Cervezas, Industrias Cárnicas y Vitivinícola
Negociación Colectiva 2019 en el sector agroalimentario español