Davant l’immobilisme de la patronal, la UGT i CCOO inicien mobilitzacions

Davant de la negativa de les quatre patronals catalanes del sector construcció de signar les taules salarials CCOO i UGT de Catalunya, iniciem mobilitzacions per fer complir el conveni i farem trasllat a la comissió paritària estatal de la voluntat que aquesta faci efectiva la clàusula del conveni estatal que permet aplicar els increments salarials pels convenis d’àmbit inferior.

El passat dijous dia 22 de juliol, a petició dels nostres sindicats, va tenir lloc una mediació amb les patronals de construcció de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona amb presència del director general de Relacions Laborals Òscar Riu. A la reunió, tant UGT com CCOO, vam traslladar el conflicte a la Generalitat de Catalunya i vam instar a les patronals a respectar els acords adquirits en els convenis provincials, els que es deriven del conveni general i a mantenir la unitat de negociació a Catalunya.

A hores d’ara, les patronals ens remeten al mes de setembre per donar resposta a la seva decisió. És per tant, que els dos sindicats comencem un seguit de mobilitzacions a les obres de construcció de Catalunya, per exigir el compliment dels convenis col·lectius, garantir l’aplicació de l’increment del 2,5% salarial que determina el conveni general del sector i fer efectius els endarreriments que es deriven dels increments.

El sector de la construcció, és un sector clau en la lluita contra el canvi climàtic, els canvis de mobilitat Per tant, presumiblement serà un dels sectors que tindrà un increment important d’activitat ocupació derivat de les inversions provinents dels fons EU Next Generation que vagin adreçades a rehabilitació d’edificis, eficiència energètica, infraestructures i nous models urbans.

No acceptarem que el creixement del sector, no vagi de la mà d’una millora de les condicions laborals dels treballadors i treballadores del sector, en termes de salari, estabilitat i salut laboral. No podem continuar amb un sector que fixa la seva competitivitat en els baixos salaris, la subcontractació massiva, la precarietat i la sinistralitat laboral.