Davant el bloqueig de les negociacions de la nova classificació professional del conveni sectorial

UGT FICA Catalunya i CCOO d’Indústria de Catalunya convoquen vaga al sector de marroquineria el proper 16 de febrer per exigir una nova classificació professional adequada a la realitat del sector, que reconegui la vàlua i l’esforç de les persones que hi treballen i que estableixi una retribució justa i d’acord amb la feina que desenvolupen. La convocatòria s’ha registrat aquest matí al Tribunal Laboral de Catalunya.

UGT i CCOO denuncien la manca de voluntat de la patronal per arribar a un acord sobre la nova classificació professional, i sembla que només pretén dilatar en el temps aquesta negociació. La patronal ha rebutjat les diferents propostes de la part social per adequar i modernitzar la classificació professional al sector, mantenint un sistema obsolet que no reconeix la feina real que fan els treballadors i treballadores i que genera nombroses discriminacions salarials entre les persones que treballen al sector.

Davant d’aquesta lamentable situació, el dia 16 de febrer les treballadores i treballadors de les empreses de marroquineria estan cridats a la vaga per defensar els seus drets i exigir una nova classificació professional adaptada a la realitat del sector que permeti posar fi a les discriminacions actuals.

La proposta de nova classificació professional conjunta que hem presentat UGT i CCOO planteja passar de les actuals categories a set grups professionals, valorant i avaluant els llocs de treball fent servir com a guia el manual de valoració de llocs de treball del Tribunal Laboral de Catalunya, una eina que la patronal no comparteix. També proposem que s’estableixi un nou salari de grup, així com la revisió i l’actualització dels criteris generals, adequant les definicions i exemples a la realitat actual del sector.