1 DE CADA 2 PERSONES ATURADES A CATALUNYA ÉS MAJOR DE 45 ANYS

0
500

Hi ha gairebé 200.000 persones afectades per un ERTO, unes 72.000 més que al mes d’octubre.

Principals dades d’atur, contractació i afiliació del mes de novembre a Catalunya:

ATUR I CONTRACTACIÓ NOVEMBRE 2020 – Principals dades de Catalunya

Dades destacades:

Atur

 • L’atur s’incrementa a Catalunya en 189 persones (+0,04%), situant-se en 484.748 persones. Són 94.566 persones més en situació d’atur que ara fa un any, (+24,24%).
 • A l’Estat espanyol, l’atur arriba a les 3.851.312 persones, amb un increment intermensual de 25.269 persones (+0,66%), i un creixement interanual de 653.128 persones (+20,42%).
 • L’atur creix a Girona en 942 persones (+1,97%) i a Tarragona en 294 persones (+0,50%). Pel contrari, baixa a Barcelona en 846 persones (-0,24%) i a Lleida en 201 persones (-0,77%). Interanualment l’atur s’ha incrementat a totes les províncies: +66.942 persones a Barcelona (+23,58%), +11.729 persones a Tarragona (+24.69%), +10.304 persones a Girona (+26,85%), i +5.591 a Lleida (+27,39%).
 • Puja l’atur entre les dones (+222 dones, +0,08%), mentre que entre els homes es redueix lleugerament (-33 homes, -0,02%).Interanualment, en termes absoluts, l’atur masculí ha augmentat més que el femení: +48.493 homes (+28,74%) i +46.073 dones (+20,81%). Tot i això, les dones representen el 55,18% del total de l’atur d’aquest mes.
 • Aquest mes l’atur juvenil decreix, situant-se en 38.027 joves: -3.752 joves (-8,98%). Però interanualment hi ha 9.506 joves més en situació d’atur (+33,33%).
 • Per contra, torna a créixer el nombre de persones majors de 45 anys en situació d’atur (+2.765 persones, +1,14%) i se situa en 246.313 persones. Interanualment s’han incrementat en 37.261 persones (+17,82%). Representen el 50,81% del total de l’atur a Catalunya.
 • I també torna a pujar l’atur entre les persones immigrades, situant-se en 110.800 persones:+1.575 persones intermensualment i +29.475 persones interanualment. Representen el 22,86% del total de l’atur.
 • Per sectors, l’atur es redueix fonamentalment entre les persones sense ocupació anterior: -1.197 persones.També baixa a l’agricultura (-213 persones) i a la indústria (-78 persones). Per contra, s’incrementa als serveis (+1.431 persones) i a la construcció (+246 persones). Interanualment l’atur puja en tots els sectors, destacant els serveis, amb 73.543 persones més en situació de desocupació (+25,96%).

Afiliació a la seguretat social

Creix lleugerament l’afiliació a la seguretat social, (+3.353 persones, +0,10%). Però interanualment s’han destruït 83.933 llocs de treball (-2,42%). En total, a Catalunya hi ha 3.378.995 persones ocupades que cotitzen a la seguretat social.

Contractació

 • Cau la contractació aquest mes. S’han signat un total de 194.247 contractes, 26.192 menys que a l’octubre (-11,88%), i 68.248 menys que ara fa un any (-26%). Baixa la contractació a totes les províncies: Barcelona -17.670 contractes, Girona -3.823 contractes, Tarragona -2.846 contractes, i Lleida -1.853 contractes.
 • S’han signat 4.726 contractes indefinits menys que a l’octubre (-15,79%), i 10.208 contractes menys que ara fa un any (-28,83%).
 • I també baixa la contractació temporal: 21.466 contractes menys intermensualment (-11,27%), i 58.040 contractes temporals menys que l’any passat (-25,56%). La contractació del novembre torna a ser imminentment temporal: el 87,03% de la contractació.
 • El 74,88% de la contractació ha estat del sector serveis (145.445 contractes) i el 16,81% a la construcció (32.646 contractes). El 64,51% del total de la contractació d’aquest mes ha estat temporal i del sector serveis (125.318 contractes).
 • El 53,27% dels contractes d’aquest mes els han signat homes (103.479 contractes) i les dones el 46,73% del total de la contractació (90.768 contractes).

Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO)

 • Del total d’Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) presentats en la primera onada de la pandèmia Covid-1969.134 persones encara es troben en situació d’ERTO. D’elles, 47.521 es troben en situació d’ERTO per força major.
 • Des de finals d’abril, a Catalunya, 609.550 persones han deixat d’estar en situació de ERTO (556.784 persones d’ERTOS per força major i 52.766 persones d’ERTO no per força major). En el darrer mes, 55.164 persones treballadores han abandonat aquesta situació. D’aquestes, 53.505 persones han deixat la situació d’ERTO per força major.
 • La pròrroga dels ERTO amb el RDL/2020 per donar resposta a la segona onada de la Covid-19 ha suposat que aquest mes de novembre 127.225 persones treballadores més estiguin en situació d’ERTO. D’aquestes, 44.162 persones han estat incloses en ERTO per impediment, 43.322 persones per limitació, 31.855 persones són de sectors especialment afectats (CNAE annex) i 7.886 formen part de la cadena de valor dels àmbits més castigats.
 • Amb tot això, aquest mes de novembre un total de 196.359 catalans i catalanes estan afectats per un ERTO, el que suposa un increment  de 72.061 persones treballadores respecte al mes anterior.

Protecció social

 • 381.123 persones reben una prestació de la seguretat social. D’aquestes:
 • 224.425 són persones en situació d’atur que cobren prestacions, 6.213 més que el mes anterior.
 • 156.698 són persones afectades per un ERTO, 45.235 persones més que el mes anterior. Representen el 57,16% del total de persones beneficiàries d’una prestació contributiva.

El mes d’octubre els ERTO Covid-19 de reducció de jornada s’han transformat en ERTO de suspensió assimilant el percentatge de reducció a dies de suspensió. (RDL 32/2020)

 • 198.583 persones afectades per un ERTO van tramitar l’alta inicial  de la prestació contributiva (174.990 persones més que el mes anterior).
 • 192.340 per suspensió del contracte
 •  6.243 parcials.

(Hem de tenir en compte que el mes d’octubre s’ha tornat a donar d’alta les prestacions de les persones que continuen en ERTO Covid-19, per això l’increment és tan alt. (RDL 32/2020))

 • A Catalunya, Des del mes d’abril s’han tramitat un total de 1.116.107 altes inicials de prestacions contributives dels ERTO vinculades a la Covid-19 (949.061 de suspensió i 167.046 parcials).
 • En relació a les persones en situació d’atur, la taxa de cobertura de les prestacions per desocupació se situa en el 46,32%: 117.448 persones cobren una prestació contributiva i 106.977 persones cobren una prestació no contributiva.
 • Creix el nombre de persones que no cobren prestacions fins a les 260.134 persones (el 53,68% del total de l’atur registrat i 131.670 persones més que al febrer).

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

L’impacte de la segona onada de la pandèmia provocada per la Covid-19, iniciada a l’octubre, s’ha deixat notar amb major força aquest mes de novembre en el nostre mercat de treball, amb un l’increment de l’atur, la reducció de la contractació i l’augment de persones en situació d’ERTO.

Tot i els intents de la reactivació del comerç, mitjançant l’avançament de l’inici de la campanya nadalenca, amb ofertes i campanyes per fomentar el consum les darreres setmanes, les noves restriccions a l’hostaleria i al comerç s’han fet notar en les dades que coneixem avui.

El sector de servei de menjars i begudes i d’allotjaments, així com els comerços s’han vist especialment afectats amb el tancament d’establiments i han concentrat la majoria dels ERTOs d’aquesta segona onada.

Ens preocupa la situació de les dones, les persones majors de 45 anys i persones immigrades són les més afectades per l’increment de l’atur aquest mes, així com el creixement del nombre de persones en situació d’atur que no cobra una prestació per desocupacióque sobrepassa les 260.000 persones i representa més del 53% de l’atur registrat.

Des de la UGT de Catalunya novament reclamem:

 • Derogar de manera immediata les reformes laborals, culpables del model laboral del nostre país tan precari i que han fomentat l’acomiadament, la desregulació laboral i la implantació generalitzada dels contractes temporals.
 • Uns pressupostos socials, més inversió pública i mesures immediates per atendre l’emergència social en la que es troben milers de famílies a Catalunya que continuen patint les conseqüències de la crisi sanitària, econòmica i social de manera més greu.
 • El canvi de model productiu, basat en la indústria, la innovació, el coneixement i la qualificació, capaç de generar ocupació de qualitat, amb unes condicions laborals dignes per a les persones treballadores.
 • El desenvolupament de l’Acord Nacional de Bases per a la Reactivació Econòmica amb Protecció Social, que haurà de comptar amb la dotació pressupostària necessària per a la seva concreció amb mesures que permetin iniciar una reconstrucció econòmica i social justa i  digna, eficient i sense deixar a ningú enrere.

Mesures urgents per compensar els sectors mes afectats per les restriccions

 • Posar en marxa de manera immediata el Pla de suport al sector de l’automòbil i  una aposta clara i valenta per al sector de la indústria, a l’alçada del que estan fent els altres països europeus.
 • Crear una baixa per contingències comunes vinculada a tots els estadis derivats de la Covid-19, que les persones treballadores puguin tramitar de manera immediata davant la necessitat de tenir cura de menors o persones dependents en quarantena per la Covid-19, o per tancament de col·legis i centres de dia, sense que es produeixi una reducció o pèrdua de salaris.
 • Modernitzar del Servei Públic Estatal d’Ocupació (SEPE), amb la digitalització dels processos i tràmits, i l’actualització dels sistemes informàtics, i contractar el personal tècnic i administratiu necessari per tal de donar resposta a les persones, evitant que es reprodueixin les situacions produïdes durant la crisi degut a la manca de personal, davant les noves peticions d’ERTOs,
 • Facilitar i agilitar la tramitació del subsidi per a les persones en situació d’atur que han exhaurit totes les prestacions,  dotant del personal necessari a les oficines de treball, per garantir la seva percepció a les persones beneficiàries el més aviat possible.
 • Posar els recursos necessaris per solucionar el col·lapse de la gestió de l’Ingrés Mínim Vital i augmentar la capacitat de resposta de la Renda Garantida de Ciutadana perquè arribi a tothom que ho necessiti.
 • Vigilar que les empreses i les administracions compleixin l’obligació de garantir la seguretat i la salut de tots dels treballadors i les treballadores consensuant i establint les mesures i els protocols necessaris per desenvolupar el seu treball.
 • Assignar més recursos personals i econòmics per al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i incrementar el nombre d’orientadors i orientadores especialitzats per tal de garantir una ràpida i adequada atenció a les persones, i unes  polítiques actives d’ocupació d’impacte directe a les persones treballadores més afectades per aquesta crisi, especialment dones, joves i majors de 45 anys.