La UGT de Catalunya, amb motiu de la commemoració, l’1 de desembre, del Dia Mundial de la Lluita contra la Sida, volem expressar el nostre compromís com a organització sindical vers aquesta causa i la nostra solidaritat amb les persones afectades. Així mateix, fem una crida als poders públics per continuar amb el procés d’implementació del Pacte Social contra l’estigma i la discriminació de les persones amb VIH.

En aquest sentit, la UGT de Catalunya reclama que s’implementin mesures perquè la Covid-19 no suposi un risc afegit per a les persones amb VIH i no signifiqui la voladura de tots els avanços aconseguits. A finals del passat mes de juliol, el Govern de la Generalitat va aprova impulsar l’elaboració d’aquest Pacte per al període 2020-2022, un pacte que té l’objectiu d’afrontar la serofòbia, vigilar les situacions de discriminació, garantir l’accés als drets sexuals i reproductius de les persones que viuen amb el VIH, i fomentar la igualtat de tracte en el treball. Però, aquest pacte encara no ha estat ratificat pels agents socials ni pels agents institucionals.

Aquest any 2020, l’impacte de la Covid-19 sobre tots els àmbits de les nostres vides fa evident les relacions de la salut amb altres qüestions fonamentals com les desigualtats, el treball, l’educació, la protecció social, etc. Així també es transmet al Comunicat conjunt que la UGT de Catalunya hem subscrit amb l’Agència de Salut Pública de Catalunya i altres organitzacions públiques i privades de la societat civil, que aquest any sota el lema “Compartim compromisos i respostes” ens assenyala que necessitem una aproximació holística basada en els principis de salut pública: equitat, solidaritat, accés al sistema sanitari i implicació per part de la societat en les mesures que es prenen.

Les conseqüències de la Covid-19 i el seu impacte socioeconòmic desigual en la població, i especialment, en les persones amb VIH, augmenten la seva vulnerabilitat social i laboral. És per això que reclamem que la lluita contra la pandèmia no signifiqui deixar enrere a aquest col·lectiu, ni un nou hàndicap a l’hora de la seva integració social i laboral. Aquesta crisi no tan sols està tibant el nostre sistema sanitari, sinó que també està suposant un repte en la protecció dels drets socials d’aquest col·lectiu, més enllà de les mesures adoptades per a esmorteir els efectes d’aquesta pandèmia.

Per tot plegat, des de la UGT de Catalunya reclamem que aquest Pacte tingui en compte els efectes derivats de la pandèmia de la Covid-19. S’han d’implementar mesures perquè la Covid-19 no suposi un risc afegit per a les persones amb VIH i, ara més que mai, és necessari reforçar i oferir una protecció dels seus drets, entre els quals es troben el dret al treball; i la lliure elecció d’aquest, en condicions equitatives i satisfactòries, sense cap discriminació, a la promoció a través del treball, i a igual salari per treball d’igual valor.

A més, la UGT de Catalunya considera imprescindible:

  • La implementació d’estratègies, per part de les administracions públiques, que abordin la discriminació que sofreixen les persones amb VIH, especialmennt en un moment com el que estem vivint, perquè no s’acabi apartant a aquestes persones dels espais de participació social i laboral, i que pugui suposen una pèrdua dels seus drets i de la seva protecció social.
  • El VIH ha d’abordar-se, en l’àmbit laboral, com una qüestió de salut, lliure de discriminacions, i on no es vulnerin els drets fonamentals de la persona.
  • Atendre les necessitats d’incorporació al mercat laboral, erradicant les discriminacions a l’accés a l’ocupació, i garantir el manteniment del lloc de treball.
  • Impedir que les promocions internes, rebutjos en el lloc de treball, acomiadaments, falta de confidencialitat i obligació de realitzar-se proves serològiques, es continuïn produint en l’àmbit laboral.

Finalment, aquest 1 de desembre la UGT de Catalunya vol reiterar el nostre compromís com a organització sindical per eliminar les discriminacions laborals i socials que pateixen les persones afectades per VIH, i reclamar més informació, sensibilització i igualtat en l’accés al treball. En aquest sentit, i amb la intenció de facilitar un instrument d’acció sindical en defensa dels drets de les persones VIH positives i de lluita contra l’estigma relacionat amb aquest virus. 

Propostes per a l’acció sindical dedicat a les persones treballadores afectades pel VIH/sida