3 DE DESEMBRE: DIA INTERNACIONAL DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT

0
187

Des de la UGT de Catalunya, reclamem un tractament de la discapacitat que s’adapti als nous temps i a les seves necessitats centrant l’atenció en la persona i en la seva interacció amb el context sociolaboral

El compromís de la UGT amb les persones amb discapacitat té com a objectiu millorar la seva qualitat de vida i participació social, a través de la inclusió laboral com a condició essencial per al respecte dels drets humans, fomentant la seva visibilitat. Respectar els drets de les persones amb discapacitat no és només una qüestió de justícia social, sinó que és clau per complir la promesa de “no deixar a ningú enrere” de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, i per tant ha de plasmar-se per garantir la igualtat d’oportunitats i no discriminació.

Encara que existeixen mecanismes legals, en la pràctica, la inclusió de les persones amb discapacitat no està exempta d’obstacles que impedeixen el gaudi ple dels drets d’aquestes persones, en igualtat de condicions que la resta de la ciutadania. Per avançar en la igualtat real i efectiva de les persones amb discapacitat, s’han d’aconseguir entorns plenament accessibles. De fet, una de les demandes del nostre sindicat és la implantació i implementació efectiva de l’accessibilitat universal, com el dret a un habitatge digne, adequat i accessible.

I és que, els últims avanços han vingut amb la nova Llei d’Ocupació, a través de la qual s’ha recuperat la passarel·la que permet a les persones treballadores amb una incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa, accedir al mercat de treball amb la consideració automàtica de persones amb discapacitat, amb un grau igual o superior al 33%. Això facilita l’accés i el manteniment en l’ocupació i evita la seva expulsió, una de les reivindicacions que va fer la UGT al Govern.

L’objectiu que busquem des del sindicat no és altre que aconseguir la inclusió laboral de les persones treballadores amb discapacitat, promovent l’ocupació ordinària i la seva permanència, juntament amb la promoció i el desenvolupament professional i social. Des del sindicat reclamem, a més, l’adaptació dels llocs de treball, inclosos els horaris i l’organització del treball, a les característiques individuals de les persones amb alguna discapacitat, juntament amb la implantació de plans d’accessibilitat per eliminar les barreres, tant de les pròpies instal·lacions com dels mitjans tecnològics i de comunicació.

Per a tot això:

La UGT de Catalunya continuarem treballant per garantir l’accés a l’ocupació de les persones amb discapacitat, davant la ineficàcia dels mecanismes regulats establerts per fomentar la incorporació al mercat de treball d’aquestes persones, com ara les bonificacions a la contractació, la quota de reserva del 2% que exigeix la normativa en l’ocupació pública i privada, i els centres especials d’ocupació, que no assoleixen els objectius pels quals es van impulsar. Les persones amb discapacitat ocupades continuen amb pitjors condicions que la resta de la població treballadora, tenen menys possibilitats d’optar a una feina a jornada completa, el doble de probabilitat d’estar en situació de desocupació i presenten una temporalitat més elevada.

Continuarem reivindicant en el nostre discurs, mitjançant l’acció sindical i la negociació col·lectiva, la igualtat real i efectiva quant a l’accés i els drets laborals per a les persones amb discapacitat. Seguirem denunciant els incompliments de les empreses de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i requerint la necessitat de reforçar les actuacions d’inspecció de treball.

En aquest sentit, actuarem sobre la discapacitat sobrevinguda, amb la inclusió de clàusules en els convenis col·lectius que estableixin mecanismes que garanteixin l’accés a l’ocupació i assegurin la permanència de les persones amb una discapacitat sobrevinguda. L’arribada d’una discapacitat sobrevinguda, a causa d’una malaltia o un accident, pot convertir-se en una barrera insalvable i ser la raó principal d’expulsió del mercat laboral. En aquest sentit, treballarem perquè la legislació empari a aquests treballadors i treballadores i perquè els Centres Especials de Treball puguin desenvolupar la seva tasca de preparar i informar a les persones perquè s’incorporin al treball ordinari.

Des del sindicat volem que les persones amb discapacitat siguin ciutadans i ciutadanes de ple dret i, per tant, que els seus drets siguin reconeguts. Continuarem exigint als polítics que prioritzin a la seves agendes la posada en marxa de noves mesures que acabin amb la discriminació que encara a dia d’avui pateixen i que dificulten el fet que puguin tenir un projecte de vida.

FER UN COMENTARI

Introduïu el vostre comentari.
Introduïu el vostre nom aquí