La UGT FICA ha signat l’acord salarial del conveni de fleques de Barcelona, aconseguint que les treballadores i treballadors del sector recuperin part del poder adquisitiu perdut aquests anys enrere.

Recordem que la nostra federació no va signar l’acord salarial dels anys 2018-2019 perquè l’acord no respectava el IV AENC vigent en aquell moment, així com tampoc vam signar les taules salarials dels anys 2020-2021 ja que aquestes només contemplaven l’adequació d’algunes categories a SMI, quedant la resta de categories sense increments.

Els salaris pactats per a aquest any i per al 2024 contemplen un increment salarial substancial per a totes les categories del conveni, a més de comptar amb clàusules de revisió salarial retroactives per a cadascun dels anys:

  • Per al 2023, s’ha acordat un increment salarial del 7’88% per a totes les categories del conveni, amb efectes 1 de gener del 2023, més clàusula de revisió retroactiva topada a l’1% del diferencial de l’IPC.
  • Per a l’any 2024, s’ha pactat un increment salarial del 3% per a totes les categories del conveni, amb efectes 1 de gener del 2024 i amb clàusula de revisió retroactiva topada al 1% del diferencial de l’IPC.

A més, s’acorda per a aquest any 2023, un pagament únic lineal per a les 22 categories del conveni, les quantitats acordades son de 300 euros per a 17 categories i de 100 euros per a les 5 categories restants.

Queda pendent la revisió del text normatiu del conveni, tasca que emprendrem les properes setmanes.

ACORD