ACORD SALARIAL EN ELS CONVENIS DE LA INDÚSTRIA DE LA FUSTA DE LES QUATRE PROVÍNCIES

0
477

UGT FICA de Catalunya, juntament amb CCOO i les federacions empresarials de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, han arribat a un acord salarial en la negociació del convenis provincials de la fusta, que regulen les condicions laborals d’uns 25.000 treballadors i treballadores arreu de Catalunya. S’estableix el mateix increment salarial per als anys 2021 i 2022 per als convenis provincials de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, en els següents termes:

  • Any 2021: augment salarial de 150 euros bruts anuals per a tots els grups professionals amb efectes d’1 de gener de 2021.
  • Any 2022: augment salarial de l’1,3% amb efectes d’1 de gener de 2022

Aquest augment es traslladarà a cadascuna les comissions negociadores dels convenis provincials, en els següents termes:

  • Barcelona, Tarragona i Girona: signatura d’un nou conveni col·lectiu en els termes actuals amb vigència de 2 anys
  • Lleida: acord d’increment salarial per a l’any 2021 al vigent conveni col·lectiu. S’adquireix el compromís d’aplicació del referit increment salarial per al 2022 per a la negociació del proper conveni

Així mateix, s’acorda la creació d’una comissió de treball formada per la UGT FICA, CCOO i les associacions empresarials per fer un estudi i anàlisi dels redactats dels convenis col·lectius provincials, que es reunirà a partir del mes de setembre de 2021.