La UGT de Catalunya celebra la baixada del tipus d’interès del BCE i demana continuar amb la reducció.

Principals dades de l’índex de preus de consum del mes de maig

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

L’Institut Nacional d’Estadística (INE) ha fet públic que l’Índex de Preus de Consum (IPC) a Catalunya ha continuat la seva tendència ascendent durant el mes de maig. L’IPC ha augmentat tres dècimes respecte a l’abril, situant-se en el 3,6%. Comparat amb el maig de l’any anterior, l’IPC ha incrementat en quatre dècimes. A l’Estat Espanyol la inflació també s’ha situat al 3,6%.

Els principals factors que impulsen aquest augment són la factura de la llum i els carburants, que han experimentat un encariment del 6,8% en comparació el maig del 2023. Aquesta pujada en els preus de l’electricitat i els combustibles ha estat equilibrada per una moderació dels preus dels aliments.

El preu de l’habitatge continua afectant les economies domèstiques, amb un augment interanual del 4,8% i un increment mensual del 0,7%, destacant un increment notable del 7% a la província de Tarragona. D’altres sectors també han experimentat increments significatius: els hotels, cafès i restaurants (+4,6%), els transports (+4,3%), altres béns i serveis (+3,9%), aliments i begudes no alcohòliques (+3,8%), ensenyament (+3,3%) i esbarjo i cultura (+3%). Les comunicacions són l’únic grup que ha experimentat una reducció, disminuint un 0,3% respecte a l’any anterior.

Per províncies, Barcelona registra una inflació del 3,6%, mentre que a Lleida l’augment és lleugerament superior, amb un 3,7%. Tarragona se situa entre aquestes dues províncies amb una variació del 3,5%, i Girona presenta la menor variació interanual, amb un 3,4%. Pel que fa a la variació mensual, Lleida i Tarragona han experimentat un augment del 0,3%, mentre que Girona presenta l’increment mensual més baix amb un 0,2%. La província de Barcelona ha registrat la variació mensual més alta, amb un 0,4%.

Per sorpresa i després d’un any de decreixement, la inflació subjacent (índex general sense tenir en compte els aliments no elaborats ni els productes energètics) augmenta una dècima i es situa per sobre del 3%, en el 3,1%.

Aquest increment constant dels preus, especialment en sectors essencials com l’habitatge, l’electricitat i els carburants, continua erosionant el poder adquisitiu de les famílies. Tot i això, la moderació de l’increment dels preus de l’Eurozona ha fet que, per primer cop en vuit anys, el Banc Central Europeu (BCE) baixi en 25 punts el tipus d’interès fins situar-lo al 4,25%. Aquesta reducció del tipus d’interès dona un descans a la carga hipotecaria de les famílies treballadores.

Amb tot això, la UGT de Catalunya reclama:

  • Continuar impulsant el creixement salarial. Cal seguir treballant per mantenir l’impacte positiu de l’AENC (2022-2025), el qual ha generat un guany de poder adquisitiu en els convenis signats des de la seva vigència. Aquest 2024 toca estendre-ho a tots els sectors d’activitat i intensificar la cobertura de les clàusules de garantia salarial.
  • Impulsar polítiques que moderin els preus, sobretot dels preus dels productes de necessitat bàsica, com l’habitatge i l’alimentació. S’han de limitar els marges dels beneficis empresarials, que continuen augmentant a mesura que la vida es va encarint i la classe treballadora va perdent poder adquisitiu.
  • Eliminar la pobresa laboral, assolint un Salari Mínim de Referència Català (SMRC) establert en 1.372 euros mensuals – equivalent el 60% del salari mitjà –, per assegurar una remuneració digna i ajustada a les condicions socioeconòmiques de Catalunya.