Les dades de l’EPA del tercer trimestre revelen la forta dependència que el nostre model econòmic i productiu té del sector turístic i la debilitat d’una ocupació precària i de baixa qualitat

EPA III TRIMESTRE 2020 – Principals dades Catalunya

Dades destacades d’aquest trimestre:

 • 506.600 persones estan en situació de desocupació a Catalunya aquest tercer trimestre de l’any, amb un increment trimestral de 33.600 persones i 84.500 persones més que l’any anterior. En termes absoluts, es la pitjor dada des del primer trimestre de 2017 i som la tercera comunitat autònoma on més s’ha incrementat l’atur, per darrera d’Andalusia i Canàries.
 • La taxa d’atur torna a pujar aquest trimestre fins al 13,23%, 0,4 punts percentuals més que el trimestre anterior i 2,4 p.p. més que l’any anterior.
 • A l’Estat espanyol la taxa d’atur se situa en el 16,26%, amb 3.722.900 persones en situació de desocupació, 354.900 més que el trimestre anterior (+10,54), i 508.500 persones més que ara fa un any (+15,82%).
 • Aquest trimestre l’ocupació s’ha incrementat en 96.400 persones respecte al trimestre anterior, però interanuament s’han destruït 138.500 llocs de treball. Aquesta dada inclou les persones afectades per un ERTO, ja que l’EPA els considera persones ocupades. La taxa d’ocupació se situa en el 52,52% amb un increment intertrimestral d’un 1,5% però una reducció interanual d’un 2,5% i la taxa d’activitat, situant-se en el 60,52% (+2 p.p). Interanualment, la població activa cau en 54.000 persones (-1,39%).
 • La població inactiva baixa en 122.800 persones aquest trimestre com a conseqüència del desconfinament, però interanualment s’ha incrementat en 89.300 persones.
 • La taxa de temporalitat se situa aquest trimestre en el 19,47%, 0,7 punts percentuals més que el trimestre anterior, i la taxa de parcialitat en el 13,55%, superior també al trimestre anterior.
 • Aquest trimestre la desocupació femenina (260.700 dones) és superior a la masculina (245.900 homes), degut a que l’atur entre els homes s’ha reduït en 800 persones (-0,32%), mentre que entre les dones s’ha incrementa 34.500 persones (+15,25%). Interanualment, l’atur femení (+48.100) també ha augmentat més que el masculí (+36.400). En aquest sentit, la taxa d’atur femenina (14,33%) continua sent superior a la masculina (12,23%).
 • La taxa de parcialitat femenina se situa aquest trimestre en el 20,63%, molt més superior a la masculina (7,31%). I la taxa de temporalitat femenina també és superior a la masculina.
 • L’atur juvenil s’ha incrementat aquest trimestre en 9.100 joves, i també interanualment en 26.800 joves. Representen el 20,83% del total de l’atur. La taxa d’atur juvenil (33,84%) està 20 p.p. per sobre de la taxa d’atur general i la de temporalitat juvenil és més de tres vegades la taxa de temporalitat general, i se situa en el 61,47%.
 • L’atur entre les persones estrangeres s’incrementa aquest trimestre en 7.200 persones i representen el 29,85% del total de persones en situació de desocupació.
 • Per sectors, dels 96.400 llocs de treball que s’han creat aquest trimestre, 76.600 llocs són del sector serveis i 18.400 de la construcció. A la indústria només s’han creat 800 llocs de treball i 500 a l’agricultura. Interanualment, s’han destruït 138.500 llocs de treball, dels quals 107.100 al serveis. La indústria ha destruït 36.400 llocs de treball en un any.
 • D’altra banda, la població en situació de desocupació de llarga durada arriba aquest trimestre a les 148.200 persones (el 29,25% del total) i d’aquestes, el 55,47% porten més de 2 anys sense feina (82.200 persones).
 • El percentatge de població en situació de desocupació que no rep prestacions arriba al 65,83% (333.500 persones).
 • Pel que fa a les famílies, 98.400 llars no tenen cap persona perceptora d’ingressos, 142.500 habitatges tenen tots els seus actius en situació de desocupació i 221.900 llars tenen tots els seus treballadors assalariats amb contractes temporals.
 • S’incrementa la població activa d’aquest trimestre en 130.100 persones.

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

Les conseqüències de la pandèmia de la Covid-19 es reflecteixen clarament al tercer trimestre de l’any segons les dades de l’EPA que coneixem avui.

A Catalunya, des del mes de març:

– L’atur s’ha incrementat en 95.000 persones.

– S’han destruït 127.300 llocs de treball, 103.400 als serveis i 20.900 a la indústria.

– Hi ha 43.500 persones més inactives.

– Hi ha 63.600 persones més que no cobren un subsidi o una prestació per desocupació.

Estem en plena crisi econòmica, social i laboral amb efectes nefastos sobre l’economia i el nostre mercat de treball i també sobre les persones, agreujats per la precarietat i la temporalitat que caracteritza el nostre model de mercat laboral.

Es destrueix ocupació per la forta dependència del nostre model econòmic i productiu del sector turístic, que ha estat un dels més afectats des de l’esclat de la crisi sanitària, i per la debilitat d’una ocupació de baixa qualitat, basada en llocs de treball amb condicions precàries i salaris baixos.

Puja l’atur perquè moltes empreses han optat per l’acomiadament, enlloc de les mesures alternatives per mantenir l’ocupació, evitar acomiadaments i reforçar la protecció de les persones treballadores directament afectades.

Si baixa la temporalitat no és per l’increment de la contractació indefinida, sinó perquè no s’han renovat els contractes del personal temporal que ha estat acomiadat al llarg d’aquests mesos sense possibilitat de trobar una altra feina i, en moltes ocasions, sense dret a una prestació contributiva per no tenir el temps cotitzat suficient.

Moltes persones, tot i estar disponibles i voler treballar, no busquen feina per la situació actual, i són considerades inactives per les estadístiques de l’EPA.

Ens preocupa també de l’increment de l’atur entre les dones, els joves i les persones de més edat, així com l’augment de l’atur de llarga durada i molt llarga durada i el del nombre de persones que no reben subsidi o prestació per desocupació, que aquest trimestre arria gairebé al 66% del total de persones desocupades.

Continuem alertant sobre la situació de col·lectius, llars i famílies vulnerables que estan patint de manera més greu les conseqüències laborals i socials d’aquesta pandèmia perquè no disposen dels recursos suficients per fer-hi front.

Per tot això, des de la UGT de Catalunya continuem reclamant:

 • La derogació immediata de les reformes laborals, culpables d’aquest model laboral tan precari i que han fomentat l’acomiadament, la desregulació laboral i la implantació generalitzada dels contractes temporals.
 • Uns pressupostos socials i més inversió pública per atendre l’emergència social en la que es troben milers de famílies a Catalunya a causa de la crisi sanitària de la Covid-19.
 • El canvi de model productiu, que generi ocupació de qualitat, amb unes condicions laborals dignes per a les persones treballadores, i basat en la indústria, la innovació, el coneixement i la qualificació.
 • El desenvolupament de l’Acord Nacional de Bases per a la Reactivació Econòmica amb Protecció Social, que haurà de comptar amb la dotació pressupostària necessària per a la seva concreció amb mesures que permetin iniciar una reconstrucció econòmica i social justa i digna, eficient i sense deixar a ningú enrere.
 • La posada en marxa immediata del Pla de suport al sector de l’automòbil i una aposta clara i valenta per al sector de la indústria, a l’alçada del que estan fent els altres països europeus.
 • La creació d’una baixa per contingències comunes vinculada a tots els estadis derivats de la Covid-19, que les persones treballadores puguin tramitar de manera immediata davant la necessitat de tenir cura de menors o persones dependents en quarantena per la Covid-19, o per tancament de col·legis i centres de dia, sense que es produeixi una reducció o pèrdua de salaris.
 • Posar els recursos necessaris per solucionar el col·lapse, que ja era previsible, de la gestió de l’Ingrés Mínim Vital i augmentar la capacitat de resposta de la Renda Garantida de Ciutadana per tal de que arribi a tothom que ho necessiti.
 • El compliment per part de les empreses i les administracions de l’obligació de garantir la seguretat i la salut de tots dels treballadors i les treballadores consensuant i establint les mesures i els protocols necessaris per desenvolupar el seu treball.
 • Més recursos personals i econòmics per al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i incrementar el nombre d’orientadors i orientadores especialitzats per tal de garantir una ràpida i adequada atenció a les persones, i unes polítiques actives d’ocupació d’impacte directe a les persones treballadores més afectades per aquesta crisi.