El passat divendres dia 22 d’abril la UGT FICA de Catalunya es va negar a signar el preacord del conveni autonòmic del cicle integral de l’aigua, ja que aquest no contempla la clàusula de revisió salarial i significa una pèrdua important de poder adquisitiu per part dels treballadors i treballadores.

La nostra organització va posar damunt de la taula diferents escenaris que garantien l’aplicació de l’IPC i que solucionaven aquesta problemàtica. Aquests varen ser rebutjats i CCOO i la Intersindical CSC van avalar la postura de la patronal.

La patronal malauradament malgrat que els nostres esforços per plantejar alternatives s’ha negat a continuar la negociació amb la connivència d’aquests altres sindicats. Aquest fet pren especial rellevància, ja que trenca la unitat sindical, acordada des de l’Estat en la qual les dues organitzacions majoritàries (UGT i CCOO) assumíem el compromís de no signar cap conveni que no incorpores la clàusula de revisió salarial.

Des de la nostra organització continuarem recolzant que, en un moment d’increment de preus i amb la inflació desbocada els treballadors i treballadores, no hem de pagar les conseqüències d’aquesta crisi i defensem que en cap cas ha de comportar la pèrdua de poder adquisitiu dels treballadors i treballadores.

A més, aquest conveni actua com a referència per als convenis del sector i pot significar posar en risc la resta de convenis d’empreses del sector.