Els equips de protecció individual (EPI) es consideren l’última elecció de mesura preventiva, s’han de prioritzar mesures col·lectives. Els EPI s’han de seleccionar i proporcionar d’acord amb les necessitats i riscos específics de cada lloc de treball.

L’elecció dels EPI ha de comptar amb la consulta i participació de les delegades i delegats de prevenció. El cost dels EPI l’assumeix l’empresa.

Epis per protegir de la calor

Si no s’ha pogut climatitzar el lloc de treball per eliminar el risc, i no s’han pogut implementar altres mesures de prevenció, es pot implantar l’ús d’equips de protecció individual per reduir els efectes de la calor.

Els EPI més comuns per protegir de la calor són:

 • Roba de protecció contra la calor i la flama per protegir de fonts de calor com ara forns, fundicions…
 • Roba refrigerant feta de teixits i materials que poden fer baixar la temperatura corporal entre 5 i 15 graus.
 • Altres tecnologies digitals com ara una pulsera que monitoritza la temperatura corporal i avisa als primers indicis d’un augment perillós de la temperatura corporal interior

Epis per protegir de l’exposició solar

 • Ulleres de sol
 • Gorra/barret
 • Clatelleres
 • Cremes solars

Elecció de la roba de treball

La roba pot ser un EPI o uniforme. S’ha d’escollir per evitar molèsties i proporcionar el màxim grau de confort possible.

Per a escollir roba de treball en situacions de calor cal revisar:

 • Composició del teixit
 • Gramatge del teixit
 • Transpirabilitat i dissipació de la calor per sudoració
 • Nivell de protecció dels raigs UVA pels treballs exterior 50 UPF
 • Disseny i construcció dels teixits
 • Tractaments al teixits per repel·lir l’aigua
 • Ajust de la prenda
 • Colors clars
 • Disseny de la peça

Elecció dels equips de protecció individual y calor

El tècnics han d’escollir els equips de protecció que protegeixen envers el riscos (caigudes, esquitxades, talls, etc.) però que siguin confortables i no generin altres riscos com l’increment de temperatura corporal.

Es poden trobar tipus d’EPI (cascos, guants, calçat de seguretat, granotes de seguretat química, ulleres contra riscos mecànics o de projeccions, mascaretes, etc) que no incrementin tant la temperatura corporal i millorin la comoditat en condicions càlides.

Per la seva elecció, s’ha de revisar:

 • La capacitat de ventilació
 • Ús de material transpirables
 • Absorció de la suor
 • Disseny ergonòmic i ajustos de l’EPI
 • Protecció UV enfront raigs ultraviolats
 • Reemplaçament periòdic

Descarrega’t aquí la guia “Calor i equips de protecció individual