LA TAXA DE COBERTURA DE LES PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ ÉS DEL 54,52% I 213.440 PERSONES NO COBREN PRESTACIÓ D’ATUR

0
457

La destrucció d’ocupació fa que aquest agost es tanqui amb 22.824 persones menys cotitzants a la seguretat social.

Principals dades d’atur, contractació i afiliació del mes d’agost a Catalunya:

Dades destacades:

 • L’atur se situa a Catalunya en 642 persones, 11.293 persones més que el juliol (+2,41%), i 109.224 persones més que ara fa un any, (+29,41%).
 • A l’Estat espanyol, 802.814 persones es troben en situació d’atur, amb un increment intermensual de 29.780 persones (+0,79%), i un creixement interanual de 737.010 persones (+24,04%).
 • L’atur s’ha incrementat a totes les províncies. A Barcelona, en 7.992 persones (+2,29%), a Girona, en 1.193 persones (+2,81%), a Tarragona, en 1.182 persones (+2,12%), i a Lleida, en 926 persones (+4,19%). Interanualment l’atur també ha pujat a totes les províncies: Barcelona, amb 77.533 persones més, Tarragona, +14.815, Girona, +11.593 i Lleida, +5.283.
 • L’increment ha estat major entre les dones (+6.520 dones, +2,48%) que entre els homes (+4.773 homes, +2,31%). Interanualment, en termes absoluts, l’increment ha estat molt similar en ambdós sexes: +54.784 homes (+34,99%) i +54.440 dones (+25,34%). Les dones representen el 56,02% del total de l’atur d’aquest mes.
 • L’atur juvenil també creix aquest mes, situant-se en 36.994 joves: +1.307 joves (+3,66%) en un mes. Respecte a l’any anterior hi ha 13.072 joves més en situació d’atur (+54,64%).
 • També augmenta el nombre de persones majors de 45 anys en situació d’atur (+3.462 persones, +1,46%) i se situa en 240.392 persones. Interanualment s’han incrementat en 39.021 persones (+19,38%). Representen el 50,01% del total de l’atur a Catalunya.
 • En el cas de les persones immigrants, l’atur també creix (+1.770 persones, +1,8%). Interanualment l’increment és de 32.542 persones (+47,6%). Representen el 21% del total de l’atur.
 • Per sectors, l’atur s’incrementa fonamentalment als serveis, amb 8.166 persones més. També creix a la construcció (+1.368 persones), a la indústria (+972 persones) i entre les persones sense ocupació anterior (+810 persones). Per contra, es redueix lleugerament a l’agricultura (-23 persones). Interanualment l’atur puja en tots els sectors, destacant els serveis, amb 88.122 persones més en situació de desocupació (+33,06%).
 • A l’agost també s’ha destruït ocupació, amb 22.824 persones menys cotitzants a la seguretat social (-0,68%). Interanualment s’han destruït 113.820 llocs de treball (-3,29%). En total, a Catalunya hi ha 3.341.626 persones ocupades que cotitzen a la seguretat social.
 • Cau la contractació aquest mes. S’han signat un total de 149.270 contractes, 89.774 menys que el mes passat (-37,56%), i 68.523 menys que ara fa un any (-31,46%).
 • Baixa la contractació indefinida en 11.851 contractes respecte al mes passat (-40,28%), i també interanualment, amb 6.635 contractes menys (-27.41%).
 • La contractació temporal també disminueix: 77.923 contractes menys en relació amb el mes passat (-37,17%), i 61.888 contractes menys que l’any anterior (-31,97%). Tot i això, la contractació d’aquest agost continua sent imminentment temporal: el 88,23% de la contractació realitzada aquest mes.
 • El 72,30% de la contractació ha estat del sector serveis (107.922 contractes) i el 15,98% a la construcció (23.852 contractes). El 62,82% del total de la contractació d’aquest mes ha estat temporal i del sector serveis (93.768 contractes).
 • El 54,38% dels contractes d’aquest mes els han signat homes (81.176 contractes) i les dones el 45,62% del total de la contractació (68.094 contractes).
 • Del total de persones afiliades a la seguretat social, a 31 d’agost, 242 persones continuen en situació de suspensió total o parcial per Expedients de Regulació Temporal d’ocupació (ERTO). D’elles, 135.757 es troben en situació d’ERTO per força major.
 • Des de finals d’abril, a Catalunya, 508.442 persones han deixat d’estar en situació de ERTO (468.578 persones d’ERTOS per força major i 27.868 persones d’ERTOs no per força major). En el darrer mes, 55.173 persones treballadores han abandonat aquesta situació. D’aquestes, 43.147 persones han deixat la situació d’ERTO per força major al mes d’agost.
 • Pel que fa a la protecció social, 435.620 persones reben una prestació per desocupació, dels quals 179.711 persones estan afectades per un ERTO i representen el 55,77% del total de persones beneficiàries d’una prestació contributiva.
 • Al mes de juliol 650 persones afectades per un ERTO van tramitar l’alta inicial de la prestació contributiva, 26.339 per suspensió del contracte i 12.311 parcials. Des del mes d’abril s’han tramitat un total de 823.308 prestacions contributives dels ERTOs vinculats a la Covid-19 (698.449 de suspensió i 124.859 parcials).
 • En relació a les persones en situació d’atur, la taxa de cobertura de les prestacions per desocupació se situa en el 54,52%: 203 persones cobren una prestació contributiva, 113.406 persones cobren una prestació no contributiva. Per una altra banda, 213.440 persones no cobren prestacions (el 45,48% del total de l’atur registrat i 7.573 persones més que al mes anterior i 85.121 persones més que al febrer).

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

Tradicionalment l’agost és un mes negatiu en termes d’atur, contractació i afiliació a la seguretat social, com a conseqüència dels acomiadaments que realitzen les empreses per estalviar-se els salaris d’aquest mes. En els darrers anys, aquesta situació ha afectat, de manera general a col·lectius concrets com l’educatiu i l’administració pública, però també a algunes empreses del sector industrial i la construcció, que tenen per costum finalitzar els contractes dels seus treballadores i treballadores i tancar aquest mes, per a tornar a contractar-los el mes de setembre, amb la posada en marxa de l’activitat de l’empresa.

Però aquest any, i des del mes de març, les conseqüències de la crisi social, econòmica i sanitària provocada per la pandèmia de la Covid-19 es reflecteixen a les dades publicades avui.

Catalunya ha estat la comunitat autònoma on més ha pujat l’atur (11.293 persones) i on més s’ha destruït ocupació (-22.824 llocs de treball) seguida molt de lluny de la comunitat de Madrid (-7.382) i la comunitat Valenciana (-4.691).

En aquest sentit, en el període febrer-agost, Catalunya ha destruït un total de 129.060 llocs de treball (persones cotitzants a la seguretat social), però mentre que a Girona, Lleida i Tarragona l’afiliació s’ha recuperat, la província de Barcelona ha perdut 145.043 llocs de treball.

Les dones, les persones menors de 25 anys, les majors de 45 anys i les persones immigrades continuen sent les més afectades per l’increment de l’atur.

Alertem que la taxa de cobertura de les prestacions de les persones en situació d’atur registrat (descomptant les que perceben la prestació vinculada a l’ERTO) se situa en el 54,52%, i ja són 213.440 persones les que no cobren prestacions per desocupació, 85.121 persones més que abans de l’esclat de la pandèmia. Així mateix, més de 326.000 persones en situació d’atur tenen uns ingressos inferiors a 430€ o no tenen ingressos per desocupació.

També alertem sobre el fet de que les persones que van iniciar l’ERTO el mes de març i que continuen en aquesta situació, a partir d’aquest mes veuran reduïts els seus ingressos. Això és degut a que la quantia de prestació contributiva, després dels 6 primers mesos, passa del 70% al 50% de la base reguladora del salari que percep la persona beneficiària, amb la conseqüent pèrdua de poder adquisitiu.

Per tot això, és urgent negociar mesures immediates que donin resposta a la situació dels col·lectius, les llars i les famílies més vulnerables que estan patint les conseqüències de la crisi sanitària, econòmica i social de manera més greu, facilitant les eines i els recursos necessaris.

Ara més que mai és necessària una reconstrucció social justa i un model productiu, generador d’ocupació de qualitat, basat en la innovació, el coneixement i la formació, i amb unes condicions laborals dignes per a totes les persones treballadores.

Amb tot això, des de la UGT de Catalunya reclamem:

 • Derogar de manera immediata les reformes laborals, culpables d’aquest model laboral tan precari i que han fomentat l’acomiadament, la desregulació laboral i la implantació generalitzada dels contractes temporals.
 • Reorientar els pressupostos del govern de la Generalitat de Catalunya per atendre l’emergència social en la que continuen trobant-se milers de famílies a Catalunya a causa de la crisi sanitària de la Covid-19.
 • Desenvolupar l’Acord Nacional de Bases per a la Reactivació Econòmica amb Protecció Social, que haurà de comptar amb la dotació pressupostària necessària per a la seva concreció amb mesures que permetin iniciar una reconstrucció econòmica i social digna, eficient i sense deixar a ningú enrere.
 • Agilitar la tramitació de l’Ingrés Mínim Vital per donar cobertura als centenars de milers de famílies que es troben fora de tots els circuits de protecció econòmica i social, així com trobar els mecanismes de complementarietat amb la Renda Garantida de Ciutadania, per millorar la protecció de les persones.
 • Crear un subsidi extraordinari destinat a les persones que han esgotat les prestacions per desocupació i que no podran incorporar-se al mercat de treball davant l’actual situació de crisi social, econòmica i sanitària.
 • Ampliar la baixa covid-19 als àmbits de conciliació familiar, de manera que es doni la baixa per malaltia a les persones treballadores que hagin de fer-se càrrec de menors o persones dependents malaltes de coronavirus o que s’hagin d’aïllar.
 • Prorrogar l’acord dels ERTO fins a final d’any, com a mínim, i sense distinció entre els sectors econòmics per garantir el manteniment dels llocs de treball i per evitar que persones treballadores subjectes a un ERTO puguin deixar d’estar protegides.
 • Dotar la Inspecció de Treball del personal i dels recursos necessaris per tal d’evitar el frau amb els ERTOs. És necessària una revisió exhaustiva de tots els ERTOs de força major per detectar aquelles empreses que els han presentat de manera injustificada, o que continuen en ERTO tot i haver reiniciat l’activitat, perquè siguin sancionades i hagin de retornar les subvencions rebudes.
 • Que les empreses i les administracions garanteixin la seguretat i la salut de tots dels treballadors i les treballadores consensuant i establint les mesures i els protocols necessaris per al retorn a l’activitat laboral i per al desenvolupament del seu treball.
 • Solucionar de manera immediata totes les incidències que provoquen que encara hi hagin treballadors i treballadores que no han rebut la seva prestació per ERTO o que l’han rebut en quantitats errònies.
 • Més recursos personals i econòmics per al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i incrementar el nombre d’orientadors i orientadores especialitzats per tal de garantir una ràpida i adequada atenció a les persones, així com polítiques actives d’ocupació d’impacte directe a les persones treballadores més afectades per aquesta crisi sanitària que inclogui una estratègia de reinserció laboral, amb itineraris d’orientació personalitzats i formació i requalificació professional per a millorar la serva ocupabilitat a curt termini i puguin reincorporar-se al mercat de treball el més aviat possible.