La UGT de Catalunya celebra l’augment del SMI a 1.134 euros que beneficiarà, segons les nostres estimacions, a 304.714 persones a Catalunya. Considerem que és l’única via per seguir avançant cap a l’objectiu d’aconseguir que el SMI arribi al 60% del salari mig que recomana la Carta Social Europea.

Aquest matí s’ha tancat un acord entre el Govern i els Sindicats per incrementar un 5% el SMI. Aquest acord bipartit permetrà que el salari mínim arribi als 1.134 euros al mes, per 14 pagues, el que suposa un augment mensual de 54€, amb caràcter retroactiu des del 1 de gener de 2024.

Sens dubte, la noticia de l’increment del SMI és un gran èxit perquè cada vegada estem més a prop d’assolir la xifra que fixen els criteris de la Carta Social Europea, que recordem va ser subscrita per Espanya, i que determina que l’SMI d’un país s’ha de situar en una quantia no inferior al 60% del salari mitjà del país.

A Catalunya però, tot i que l’augment pactat beneficiarà a un nombre important de persones treballadores, des de la UGT de Catalunya continuarem reivindicant un salari mínim de referència a Catalunya (SMRC) equivalent al 60% del salari mitjà del país, que en l’actualitat és de 1.372 euros mensuals (19.208 euros bruts l’any), ja que la situació de preus a l’alça i l’encariment del nivell de vida a Catalunya fan que el salari mínim inerprofessional no sigui suficient.

Estimem que l’augment anunciat beneficarà a Catalunya a 304.714 persones, el 10,2% del total de cotitzants. D’aquest total de persones beneficiàries, estimem que el 51% serien dones (unes 153.881 dones) i el 49% restant serien homes (150.529 homes).

Per a la UGT de Catalunya, tenir un salari mínim digne és una necessitat per seguir avançant en la cohesió social, territorial i sectorial i acabar amb la continua xacra de la pobresa i eradicar les latents desigualtats salarials i pobresa laboral del nostre mercat de treball. Per a la UGT de Catalunya, reivindicar un salari mínim interprofessional digne és essencial per garantir una vida amb condicions adequades a les persones treballadores per acabar amb l’inacceptable percentatge de persones treballadores pobres a Catalunya.