PER QUÈ ÉS IMPORTANT LA CORRESPONSABILITAT?

0
139

La corresponsabilitat suposa el repartiment just, equilibrat i equitatiu de les tasques domèstiques i de les responsabilitats de cures. Contribueix a fer possible a la igualtat real i efectiva entre dones i homes.

Llegeix aquí el Manifest del 8M

Des de la UGT de Catalunya considerem que la corresponsabilitat ha de ser aplicable en tots els àmbits i lluitem per la distribució equitativa dels drets i deures en l’àmbit personal, familiar i laboral.

La corresponsabilitat i els rols de gènere

Tot i els avenços, les dones encara continuen sent les responsables úniques o principals en l’assumpció de les tasques domèstiques i de cura; són elles, de forma majoritària, les qui exerceixen els drets laborals de conciliació.

La corresponsabilitat fomenta l’eliminació de rols i estereotips de gènere i promou la igualtat d’oportunitats a la vida laboral, familiar i personal.

Els drets de conciliació

L‘objectiu és una societat que situï la sostenibilitat de la vida al centre, on les cures s’abordin des de la corresponsabilitat social mitjançant el foment de la igualtat real i efectiva.

Els permisos laborals retribuïts són clau per aconseguir la corresponsabilitat. Des de la UGT defensem que els permisos i drets laborals contribueixen a combatre els rols i estereotips de gènere que es continuen perpetuant en la societat actual.

Objectiu: corresponsabilitat

L’objectiu final és traslladar els drets de conciliació i l’exercici corresponsable d‘aquests a la negociació col·lectiva, tant en els convenis col·lectius com mitjançant les mesures i els plans d’Igualtat per millorar-ne la regulació i fomentar l’exercici corresponsable d‘ambdues persones progenitores.