Signada l’actualització salarial de les taules del metall de Barcelona amb la clàusula de garantia que estableix el conveni sectorial

CCOO i UGT valoren molt positivament la reunió d’avui, en la qual també s’ha acordat obrir la negociació de les comissions de treball previstes en el conveni

Finalment, després de la sentència del TSJC, la Unió Patronal Metal·lúrgica (UPM) ha claudicat i s’ha avingut a actualitzar les taules salarials amb l’aplicació de la clàusula de garantia salarial que estableix el Conveni del metall de Barcelona en l’article 41. La signatura de la revisió salarial s’ha fet aquesta tarda amb les representacions de CCOO d’Indústria i UGT FICA que formen part de la comissió negociadora del conveni, i s’ha fet el tràmit de registre per a la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

UGT i CCOO valoren positivament la signatura d’avui, ja que permetrà regularitzar les quantitats adeudades des del mes de gener a les persones que treballen al sector en la nòmina d’aquest mes.

En la mateixa reunió, les parts també han decidit com continuar amb la negociació de les diferents comissions de treball previstes en l’anterior conveni, que no s’havien arribat a desenvolupar.

Per últim, CCOO i UGT hem fet entrega a la patronal de la plataforma reivindicativa conjunta per a la negociació del nou conveni i s’ha acordat el calendari de reunions per a la seva negociació.

Firmada la actualización salarial de las tablas del metal de Barcelona con la cláusula de garantía que establece el convenio sectorial

CCOO y UGT valoran muy positivamente la reunión de hoy, en la que también se ha acordado abrir la negociación de las comisiones de trabajo previstas en el convenio

Finalmente, tras la sentencia del TSJC, la Unión Patronal Metalúrgica (UPM) ha claudicado y se ha avenido a actualizar las tablas salariales con la aplicación de la cláusula de garantía salarial que establece el Convenio del metal de Barcelona artículo 41. La firma de la revisión salarial se ha realizado esta tarde con las representaciones de CCOO de Industria y UGT FICA que forman parte de la comisión negociadora del convenio, y se ha realizado el trámite de registro para la su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona.

UGT y CCOO valoran positivamente la firma de hoy, ya que permitirá regularizar las cantidades adeudadas desde el mes de enero a las personas que trabajan en el sector en la nómina de este mes.

En la misma reunión, las partes también han decidido cómo continuar con la negociación de las distintas comisiones de trabajo previstas en el anterior convenio, que no se habían llegado a desarrollar.

Por último, CCOO y UGT hemos entregado a la patronal la plataforma reivindicativa conjunta para la negociación del nuevo convenio y se ha acordado el calendario de reuniones para su negociación.

ACUERDO