Desprès de més de nou mesos de negociacions, i gràcies a la mediació del departament de treball de la Generalitat, el 20 de desembre es va aconseguir signar l’acord del conveni de la fusta de Barcelona, que respecta els criteris pactats en l’AENC. Per l’any 2023, contempla un increment salarial del 4% i del 3% pels següents anys fins el 2025. Per a tots els anys de vigència, hi haurà una clàusula de revisió tècnica de fins l’1%.

En el mateix acte de conciliació també es va signar el calendari laboral pel 2024.