Ahir, es va signar el III Conveni Autonòmic del Cicle Integral de l’Aigua de Catalunya.

Aquest acord s’ha vist afectat per la situació actual de pandèmia, tot i així, creiem que ha estat un bon acord, el qual aporta estabilitat a la situació actual, incrementant salaris i recollint algunes millores com la reducció d’hores anuals  a més d’incorporar apartats com el treball a distància i el dret a la desconnexió digital.

Alguns aspectes destacables de l’acord serien:

 • Àmbit temporal (Art.6): 2 anys (2019-2020)
 • Increment salarial (Art.26, Art.28, Art.48)
  • 2019: 2,5%
  • 2020: 1,5%
 • Augment Plus Treball Torn (Art.44)
  • Any 2019
   • Barcelona: 196,76 €/mes
   • Resta de províncies: 97,38 €/mes
  • Any 2020
   • Barcelona: 199,71 €/mes
   • Resta de províncies: 125 €/mes
  • Increment concepte Antiguitat per tota la durada del conveni de 61 €/any (Art.40.2)
  • Increment del Complement de Nadal i Any nou a 85 €/dia a partir de la data de signatura de l’acord (Art.46)
  • Increment del Quilometratge a 0,21 €/km per al 2020 (Art.50)
  • Reducció de la Jornada Anual en 6 hores per al 2020, quedant en 1744 h (Art.22)
  • Tots els permisos retribuïts s’iniciaran a partir del primer dia laborable següent al fet causant (Art.30.1)
  • S’amplia el permís de lactància (Art.30.4)
  • S’inclou nou article sobre el dret a la desconnexió digital (Art.71)
  • S’inclou nou article sobre Teletreball (Art.58)
  • S’inclou article sobre Jubilació Obligatòria (Art.60)
  • Les empreses hauran d’abonar els endarreriments dins dels tres mesos següents a la publicació del conveni (Art.63)

A partir d’ara ens queda un recorregut de millora en la negociació del proper conveni que es començarà a negociar al 2021.

Text del Conveni signat