UGT FICA DE CATALUNYA EXIGEIX A L’ADMINISTRACIÓ QUE PRIORITZI LA RETIRADA DE L’AMIANT DE LES EMPRESES

0
384

Després d’anys de reivindicacions i gràcies a la perseverança de la nostra organització i de la Federació d’Associacions de Víctimes de l’Amiant, hem aconseguit que per fi es reconeguin els drets dels treballadors i treballadores així com de les seves famílies, amb l’aprovació per part dels diferents grups parlamentaris de la creació d’un fons de compensació per a les víctimes de l’amiant, fent un pas important cap a la consecució d’una iniciativa que es va iniciar en el Parlament del País Basc en 2017, any en què es va discutir en la Comissió Parlamentària de Treball del Congrés dels Diputats, aconseguint-se un principi d’acord entre els diferents grups parlamentaris que no va arribar a materialitzar-se a causa de l’avançament de les eleccions generals i que ha estat guardat en un calaix fins al dia d’avui.

El ple del Congrés ha aprovat amb 296 vots a favor, 1 vot en contra i 52 abstencions, la presa en consideració de la Proposició de Llei de creació d’un fons de compensació per a les víctimes de l’amiant.

El text proposa, que correspon al citat fons, la reparació íntegra dels perjudicis tant de la persona que hagi obtingut el reconeixement d’una malaltia professional ocasionada per l’amiant com de la que hagi patit un perjudici resultant d’una exposició a aquest material.

Històricament relacionem l’amiant amb operatives estretament lligades a la construcció, però res a veure amb la realitat, l’amiant està o ha estat present en molts dels sectors de la nostra federació, bé per les característiques d’edificació dels nostres centres de treball, com pels avantatges que en el seu moment tenia la seva utilització.

Les propietats de l’amiant i el seu baix cost van facilitar el seu ús en molts sectors d’activitat, la seva resistència a la calor, a l’abrasió, aïllament tèrmic i acústic, així com la seva baixa conductivitat, van propiciar que en sectors de la nostra Federació com poden ser el siderometal·lúrgic, de l’automòbil, químic, tèxtil i construcció, la utilització de l’amiant fos una pràctica habitual en el procés productiu, per la qual cosa l’exposició a aquest agent cancerigen que desgraciadament ha ocasionat la perduda de companys i companyes de la nostra federació, ha estat molt present en els nostres sectors d’activitat.

Des de la UGT FICA de Catalunya valorem positivament aquesta mesura encara que entenem que arriba tard, ja que la salut i seguretat dels treballadors i treballadores així com de les seves famílies és un dret que recull la normativa vigent en matèria de seguretat i és en les empreses on s’ha de donar compliment a aquest dret a un treball digne i saludable, a través de la prevenció amb la finalitat de no haver de lamentar més morts en l’entorn laboral.

Així mateix reiterem la necessitat d’un pla de retirada dels materials que contenen amiant, ja que aquest material altament perillós és present en moltes de les empreses dels nostres sectors i per tant hauria de ser una prioritat per a l’administració.