UGT FICA DE CATALUNYA PROPOSARÀ AQUESTA TARDA LA CREACIÓ D’UNA TAULA DE REINDUSTRIALITZACIÓ DINS DEL PACTE NACIONAL DE LA INDÚSTRIA PER AL 2021

0
356

UGT FICA de Catalunya proposarà aquesta tarda en la reunió de la taula de negociació del Pacte Nacional per a la Indústria la creació d’una taula de reindustrialització com una de les mesures de xoc per frenar la crisi en el sector industrial, especialment sagnant en el sector de la indústria automobilística.

Recordem que l’acord del PNI per a la planifiació del desenvolupament industrial de Catalunya a llarg termini proposava la revisió dels objectius i els terminis per establir prioritats per al desenvolupament dels sectors industrials. Ja en l’anterior mandant del pacte vam manifestar el nostre desacord en com s’estava fixant les prioritats del PNI, un pacte que no s’ajustava a la realitat, tal com ha quedat demostrat. El PNI per al 2021 ha de fixar la política industrial que volem a Catalunya, i l’única manera de fixar aquesta política és debatent tant el tema de la reconstrucció, després d’irrompre la pandèmia de la Covid-19, com la reconversió del sector a mig i llarg termini.

És per això que avui plantejarem en la reunió del Grup 1 de Polítiques Horitzontals del pla de xoc del PNI 2021 la creació d’una taula de reindustrialització per tal de treballar conjuntament –Govern, patronals i sindicats– en la cerca d’alternatives al tancament d’empreses, tot buscant la millor estratègia d’industrialització des de l’inici de la presentació de l’expedient de regulació d’ocupació.