Principals dades d’atur i contractació del mes de juliol a Catalunya

Dades destacades:

 • L’atur se situa a Catalunya en 349 persones, 15.670 persones menys que el juny (-3,23%), però 110.519 persones més que ara fa un any, (+30,80%).
 • A l’Estat espanyol, 773.034 persones es troben en situació d’atur, amb una reducció intermensual de 89.849 persones (-2,33%), però amb un creixement interanual de 761.601 persones (+25,29%).
 • L’atur s’ha reduït a totes les províncies. A Barcelona, en 9.199 persones (-2,57%), a Girona, en 3.017 persones (-6,63%), a Tarragona, en 2.643 persones (+4,53%), i a Lleida, en 811 persones (-3,54%). Per contra, interanualment l’atur ha pujat a totes les províncies: Barcelona, amb 78.956 persones més, Tarragona, +14.898, Girona, +11.803 i Lleida, +4.862.
 • El descens ha estat major entre els homes (-9.580 homes, -4,43%) que entre les dones (-6.090 dones, -2,27%), mentre que, en termes absoluts, interanualment l’increment ha estat molt similar en ambdós sexes: +55.979 homes (+37,17%) i +54.540 dones (+26,19%). Les dones representen el 55,98% del total de l’atur d’aquest mes.
 • També baixa l’atur juvenil, situant-se en 35.687 joves: -4.285 joves (-10,72%) en un mes, però creix respecte a l’any anterior en 12.369 joves (+53,04%).
 • El nombre de persones majors de 45 anys en situació d’atur se situa 236.930 persones, amb una reducció aquest mes de -2.524 persones (-1,05%). Però interanualment s’han incrementat en 39.221 persones (+19,84%). Representen el 50,48% del total de l’atur a Catalunya.
 • En el cas de les persones immigrants, l’atur també baixa (-3.146 persones, -3,1%), tot i que interanualment l’increment és de 30.243 persones (+43,9%). Representen el 21,13% del total de l’atur.
 • En relació amb el mes anterior, l’atur es redueix fonamentalment als serveis, amb 14.070 persones menys. També es redueix a la indústria (-1.172 persones) i a la construcció (-1.105 persones). Per contra, s’incrementa entre les persones sense ocupació anterior (+490 persones) i a l’agricultura (+187 persones). Interanualment l’atur puja en tots els sectors, destacant els serveis, amb 91.258 persones més en situació de desocupació (+35,76%).
 • Al juliol s’ha creat ocupació, amb 34.191noves persones cotitzants a la seguretat social (+1,03%), tot i que interanualment s’han destruït 156.186 llocs de treball -4,44%). En total, a Catalunya hi ha 3.364.450 persones ocupades.
 • Aquest mes s’han signat un total de 239.044 contractes, 74.606 més que el passat (+45,37%), però 114.082 menys que ara fa un any (-32,31%).
 • Puja la contractació indefinida en 6.650 contractes respecte al mes passat (+29,20%), tot i que són 9.918 contractes menys que l’any anterior (-25,21%).
 • També ha augmentat la contractació temporal: 67.956 contractes més que el mes passat (+47,97%), però 104.164 contractes menys que l’any anterior (-33,20%). La contractació d’aquest juliol continua sent imminentment temporal: el 87,69% de la contractació realitzada aquest mes.
 • El 76,71% de la contractació ha estat del sector serveis (183.374 contractes) i el 14,63% a la construcció (34.966 contractes). El 66,72% del total de la contractació d’aquest mes ha estat temporal i del sector serveis (159.484 contractes).
 • El 53,82% dels contractes d’aquest mes els han signat homes (128.663 contractes) i les dones el 46,18% del total de la contractació (110.381 contractes).
 • Del total de persones afiliades a la seguretat social, a 31 de juliol, 415 persones continuen en situació de suspensió total o parcial per Expedients de Regulació Temporal d’ocupació (ERTO). D’elles, 178.904 es troben en situació d’ERTO per força major.
 • Des de finals d’abril, a Catalunya, 453.269 persones han deixat d’estar en situació de ERTO (425.401 persones d’ERTOS per força major i 27.868 persones d’ERTOs no per força major). En el darrer mes, 156.553 persones treballadores han abandonat aquesta situació. D’aquestes, 131.922 persones han deixat la situació d’ERTO per força major al mes de juliol.
 • Pel que fa a la protecció social, 576.366 persones reben una prestació per desocupació, dels quals 297.214 persones estan afectades per un ERTO i representen el 65,15% del total de persones beneficiàries d’una prestació contributiva.
 • Al mes de juny 131 persones afectades per un ERTO van tramitar l’alta inicial de la prestació contributiva, 54.401 per suspensió del contracte i 18.730 parcials. Des del mes d’abril s’han tramitat un total de 784.658 prestacions contributives dels ERTOs vinculats a la Covid-19 (672.110 de suspensió i 112.548 parcials).
 • En relació a les persones en situació d’atur, la taxa de cobertura de les prestacions per desocupació se situa en el 57,55% i 867 persones registrades les oficines del SOC no cobren prestacions (el 42,45% del total de l’atur registrat i 31.068 persones més que al mes anterior). Així mateix, el 67,22% de l’atur registrat tenen uns ingressos inferiors a 430€ o no cobren res (326.014 persones).

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

El juliol acostuma a ser un mes positiu per a la reducció de l’atur i l’increment de la contractació i de l’afiliació a la seguretat social, amb gran demanda del sector turístic i el comerç, com a conseqüència de l’època estival i les rebaixes, fonamentalment amb la contractació de personal temporal a l’hostaleria, la restauració, els comerços, el lleure infantil i juvenil. Tot i que també és un mes en el qual finalitzen molts contractes al sector educatiu que es tornaran a donar d’alta al setembre, amb l’inici del curs escolar.

Tot i aquesta milloria, les conseqüències de la pandèmia de la Covid-19 continuen reflectint-se en les dades que coneixem avui. El nostre mercat de treball mostra novament la seva fragilitat amb un model de precarietat altament flexible, que destrueix ocupació de manera massiva en molt poc temps, i que quan crea ocupació ho fa de forma temporal, parcial i precària.

Ara més que mai, és l’hora d’impulsar un canvi de model productiu que ens allunyi de l’actual caracteritzat pels contractes temporals i a temps parcial i els baixos salaris, que generen precarietat i pobresa laboral i amaguen subocupació i economia submergida.

Per una altra banda, alertem que la incorporació de les persones beneficiàries de la prestació contributiva vinculada als ERTO a les estadístiques que comptabilitzen les persones en situació d’atur beneficiàries de prestacions per desocupació, distorsionen les dades i amaguen el fet de que la seva taxa de cobertura no arriba al 58%, que gairebé 205.000 persones en situació d’atur registrades a les Oficines de Treball no cobren prestacions per desocupació i que més de 326.000 persones en situació d’atur tenen uns ingressos inferiors a 430 € o no tenen ingressos per desocupació. En aquest sentit, són necessàries mesures urgents per solucionar la situació dels col·lectius, les llars i les famílies més vulnerables que estan patint les conseqüències de la crisi sanitària, econòmica i social de manera més greu, i que no tenen eines ni recursos per fer-hi front.

Necessitem una reconstrucció social justa i un model productiu, generador d’ocupació de qualitat, amb unes condicions laborals dignes per a totes les persones treballadores, basat en la innovació, el coneixement i la formació.

Amb tot això, des de la UGT de Catalunya continuem reclamant:

 • La derogació immediata de les reformes laborals, culpables d’aquest model laboral tan precari i que han fomentat l’acomiadament, la desregulació laboral i la implantació generalitzada dels contractes temporals.
 • La reorientació immediata dels pressupostos del govern de la Generalitat de Catalunya per atendre l’emergència social en la que continuen trobant-se milers de famílies a Catalunya a causa de la crisi sanitària de la Covid-19.
 • El desenvolupament del que s’estableix a l’Acord Nacional de Bases per a la Reactivació Econòmica amb Protecció Social, que haurà de comptar amb la dotació pressupostària necessària per a la seva concreció amb mesures que permetin iniciar una reconstrucció econòmica i social digna, eficient i sense deixar a ningú enrere.
 • La posada en marxa immediata del Pla de suport al sector de l’automòbil i  una aposta clara i valenta per al sector de la indústria, a l’alçada del que estan fent els altres països europeus.
 • Agilitar la tramitació de l’Ingrés Mínim Vital per donar cobertura als centenars de milers de famílies que es troben fora de tots els circuits de protecció econòmica i social, així com trobar els mecanismes de complementarietat amb la Renda Garantida de Ciutadania, per millorar la protecció de les persones.
 • Perllongar l’acord dels ERTOs més enllà del 30 de setembre per garantir el manteniment dels llocs de treball d’aquells sectors on no es pugui reiniciar l’activitat amb normalitat a causa de la crisis provocada per el Covid-19, per evitar que persones treballadores subjectes a un ERTO puguin deixar d’estar protegides per aquestes mesures extraordinàries.
 • Treballar per acabar amb el frau amb els ERTOs mitjançant la revisió exhaustiva de tots els ERTOs de força major per part de l’administració, amb l’objectiu de detectar aquelles empreses que els han presentat de manera injustificada, o que continuen en ERTO tot i haver reiniciat l’activitat, perquè siguin sancionades i hagin de retornar les subvencions rebudes. En aquest sentit, és necessari dotar la Inspecció de Treball del personal i els recursos econòmics necessaris per a tal fi.
 • El compliment per part de les empreses i les administracions de l’obligació de garantir la seguretat i la salut de tots dels treballadors i les treballadores consensuant i establint les mesures i els protocols necessaris per desenvolupar el seu treball.
 • Solucionar de manera immediata totes les incidències que provoquen que encara hi hagin treballadors i treballadores que no han rebut la seva prestació per ERTO o que l’han rebut en quantitats errònies.
 • Més recursos personals i econòmics per al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i incrementar el nombre d’orientadors i orientadores especialitzats per tal de garantir una ràpida i adequada atenció a les persones, així com polítiques actives d’ocupació d’impacte directe a les persones treballadores més afectades per aquesta crisi sanitària que inclogui una estratègia de reinserció laboral, amb itineraris d’orientació personalitzats i formació i requalificació professional per a millorar la serva ocupabilitat a curt termini i puguin reincorporar-se al mercat de al mercat de treball el més aviat possible.