Durant el dia d’ahir, es va celebrar el judici contra les patronals agràries de Catalunya, Unió de Pagesos, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya i l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre, davant la seva negativa d’aplicar el Salari Mínim Interprofessional a les taules salarials del conveni. La UGT FICA va denunciar en solitari aquest fet, que porta a la misèria als treballadors i treballadores d’aquest sector.

En el judici la patronal ha intentat apel·lar a un defecte de forma, per evitar que se celebrés i dilatar encara més la celebració d’aquest, en un intent clar de boicotejar qualsevol solució.

La UGT de Catalunya ha posat en relleu que cap conveni col·lectiu està eximit de complir la llei, i que el Salari Mínim Interprofessional afecta a tots els sectors sense excepcions. Les patronals per la seva banda, han mantingut inamovible la seva posició, apel·lant al victimisme.

La UGT FICA de Catalunya defensarà l’aplicació del Salari Mínim Interprofessional a totes les categories del conveni agropecuari de Catalunya. És inaudit que els seus treballadors i treballadores no tinguin els mateixos drets que la resta. A més, les patronals que els neguen els drets laborals els aboquen a la vulnerabilitat social.