ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA 2021

0
706

CALENDARI ELECTORAL


CONVOCATÒRIA

 • Decret de convocatòria

21 desembre

 • Publicació del Decret de convocatòria en el DOGC

22 desembre


DIVISIÓ DE CIRCUMSCRIPCIONS EN SECCIONS I MESES

 • BOP publica i ajuntaments exposen les seccions, locals i meses electorals

28 desembre

 • Electors presenten reclamacions contra delimitació efectuada davant de la JEP

29 desembre – 3 gener

 • JEP resolen reclamacions contra delimitació efectuada

29 desembre – 8 gener

 • OCE difon per Internet i ajuntaments exposen al públic la relació definitiva de seccions, locals i meses electorals

4 febrer – 13 febrer


FORMACIÓ DE LES MESES ELECTORALS

 • Ajuntaments sortegen els membres de les meses electorals

16 gener – 20 gener

 • JEZ notifica als interessats la designació com a membre de mesa i els lliura el manual sobre les seves funcions

16 gener – 23 gener

 • Designats presenten al·legacions del motiu que els impedeix ser membre mesa davant JEZ

17 gener – 30 gener

 • JEZ resol i comunica, si s’escau, la substitució al primer suplent

18 gener – 4 febrer

 • Membre de mesa comunica la impossibilitat de desenvolupar el seu càrrec a JEZ

5 febrer – 14 febrer


RECTIFICACIÓ DEL CENS EN PERÍODE ELECTORAL

– Consulta de les llistes electorals vigents als ajuntaments i consolats

28 desembre – 4 gener

– Electors presenten reclamacions sobre inclusió o exclusió en el cens davant DPOCE

28 desembre – 4 gener

– DPOCE resol les reclamacions d’inscripció en el cens

28 desembre – 7 gener

– Notificació de les rectificacions i exposició al públic en els ajuntaments i consolats

8 gener

– Recurs contenciós administratiu contra les resolucions de DPOCE

28 desembre – 13 gener


CAMPANYA ELECTORAL

 • Duració de la campanya electoral

29 gener – 12 febrer

 • Prohibició publicació, difusió o reproducció sondejos electorals

9 febrer – 13 febrer

 • Dia de reflexió

13 febrer


VOT BRAILLE RD 1612/2007

 • Sol·licitud documentació vot Braille

22 desembre – 18 gener

+ informació

infografia


VOT PER CORREU 

 • Sol·licitud de vot per correu

22 desembre – 4 febrer

 • OCE envia a l’elector la documentació per poder votar per correu

25 gener – 7 febrer

 • Electors envien a la mesa el vot per correu certificat

25 gener – 10 febrer

+ informació


VOT ELECTOR RESIDENT A L’ESTRANGER (CERA)

 • Sol·licitud del vot per l’elector CERA

22 desembre – 16 gener

 • OCE envia per correu a l’elector CERA la documentació per poder votar (sense recurs proclamació de candidatures)

19 gener – 25 gener

 • OCE envia per correu a l’elector CERA la documentació electoral per poder votar (amb recurs proclamació de candidatures)

19 gener – 2 febrer

 • Electors CERA envien el vot per correu a les oficines consulars

Fins 9 febrer

 • Dipòsit del vot CERA en l’urna habilitada en les dependències consulars

10 febrer – 12 febrer

 • Remissió dels vots CERA i de l’Acta consular a l’oficina del MAEC

13 febrer

+ informació

infografia


VOT ELECTORS TEMPORALMENT A L’ESTRANGER (ERTA) RD 1621/2007

 • Sol·licitud del vot per l’elector ERTA

22 desembre – 16 gener

 • OCE envia per correu a l’elector ERTA la documentació per poder votar (sense recurs a la proclamació de candidatures)

19 gener – 25 gener

 • OCE envia per correu a l’elector ERTA la documentació per poder votar (amb recurs a la proclamació de candidatures)

19 gener – 2 febrer

 • Electors ERTA envien a la mesa el vot per correu

19 gener – 10 febrer

+ informació

infografia


VOTACIÓ

 • Votació

Horari: 9,00 hores a 20,00 hores

Dia: 14 febrer

+ informacióENLLAÇOS D’INTERÈS

parlament2021.cat

Instituto Nacional de Estadística – INE

Permisos