La UGT FICA de Catalunya respecta la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, però lamenta que continuï la situació de bloqueig de la negociació col·lectiva, que perjudica greument els més de 36.000 treballadors i treballadores del sector agropecuari a Catalunya.

Després de la decisió desestimatòria de l’òrgan judicial davant la demanda interposada per UGT FICA Catalunya contra les patronals agràries, UNIÓ DE PAGESOS, JOVES AGRICULTORS I RAMADERS DE CATALUNYA I L’INSTITUT AGRÍCOLA CATALÀ DE SANT ISIDRE per la seva negativa a reconèixer el pagament de l’SMI al Conveni Col·lectiu Agropecuari de Catalunya, anunciem que interposarem recurs de cassació contra la sentència.

El TSJC reconeix la pretensió legítima de la nostra demanda, així com el seu fonament, però la desestima sobre la base de la lliure negociació de les parts.

UGT FICA de Catalunya defensem i exercim el dret a la negociació col·lectiva emparat a la Constitució, però entenent que els mínims legals establerts per llei no poden ser motiu de negociació i encoratgem tots els poders públics a buscar solucions polítiques que permetin l’efectivitat real i automàtica del cobrament de l’SMI als convenis col·lectius.

Volem recordar que el conveni col·lectiu agropecuari de Catalunya incompleix els increments de l’SMI dels anys 2021, 2022, 2023 i 2024 i que actualment tots els grups professionals estan per sota de l’SMI.

Reiterem el nostre respecte absolut a les decisions judicials, però alhora adoptarem totes les mesures al nostre abast per garantir que els treballadors i treballadores del camp a Catalunya deixin de ser tractats com a “mà d’obra” sense drets.