El passat 4 d’abril, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va dictar sentència conforme es desestimava la demanda interposada per la UGT FICA de Catalunya contra les organitzacions patronals Unió de Pagesos, Joves Agricultors i ramaders de Catalunya (JARC) i l’Institut Agrícola Català Sant Isidre, en la qual des de la nostra organització exigíem que el conveni agropecuari de Catalunya adeqües les taules salarials de totes les categories al Salari Mínim Interprofessional.

Des de l’any 2021 en el fet que 5 grups professionals estaven per sota de l’SMI fins a l’any 2024 que la totalitat dels 7 grups professionals hi estan fora, no s’han signat i publicat les taules salarials del conveni, amb la consegüent pèrdua de poder adquisitiu dels treballadors i treballadores i la clara discriminació que pateixen.

El recurs de cassació interposat per la nostra organització, al·lega que el Tribunal Suprem a través de diferent doctrina (STS 74/2022), ha situat que la legislació assegura que les quantitats establertes de l’SMI mitjançant RD han de ser traslladades a totes les relacions laborals sense que això afecti ni interfereixi en el dret a la negociació col·lectiva ni a l’autonomia de les parts.

La UGT FICA de Catalunya vol posar en evidència que segons les pròpies dades del sector, enguany la collita serà normal en tones de fruita, sense grans afectacions producte de la sequera que pateix el territori. Per aquest motiu creiem que és totalment inadmissible que els temporers i temporeres de la fruita no vegin recollit a les seves taules salarials l’SMI.