Ahir es va publicar en el BOE, la Llei 1/2020, de 15 de juliol, que deroga l’acomiadament objectiu per faltes d’assistència al treball establert a l’article 52.d) de l’Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre.

De fet, aquest article havia quedat ja derogat pel RD-Llei 4/2020, de 18 de febrer, però ara té força de llei i per tant, ja no es pot acomiadar, de manera objectiva per l’acumulació de baixes mèdiques intermitents justificades.

Considerem, des de la UGT de Catalunya que aquest pas és significatiu però que cal anar més enllà i recuperar la causalitat dels acomiadaments (que han de ser degudament justificats, tipificats, clars i negociats) i per això seguim exigint la derogació de les reformes laborals.

En aquest enllaç podeu consultar el text publicat al BOE.

Estatuto de los Trabajadores (PDF 1,53 Mb)