UGT FICA de Catalunya secunda la vaga convocada per la UGT FICA Estatal al sector de la indústria càrnia els propers dies 25 i 26 de novembre i del 3 al 8 de desembre per exigir a la patronal que reconegui en la negociació col·lectiva les millores laborals que reclamem per als més de 100.000 treballadors i treballadores que el sector ocupa arreu de l’Estat, dels quals 34.000 a Catalunya. La vaga arriba després d’11 mesos de negociacions i a només un mes que el conveni col·lectiu vigent decaigui.

La setmana vinent, UGT FICA de Catalunya convoquem diverses assemblees per explicar la situació de les negociacions als treballadors i les treballadores del sector. A Girona, l’assemblea tindrà lloc el 9 de novembre. Un dia després, el 10, hi haurà assemblea a Lleida. El 12 de novembre se celebraran les assemblees a Vic i Manresa.

Tot i que reconeixem que s’han produït avenços, aquests són encara insuficients i no responen a les reivindicacions sindicals que plantegem en la plataforma negociadora:

  • L’establiment d’un permís retribuït de 8 hores anuals perquè el treballador o treballadora pugui anar al metge especialista o acompanyar al metge els infants menors d’edat. Aquest permís és, al nostre entendre, escàs i ha d’ampliar-se en altres supòsits, com les persones que composen la unitat familiar.
  • Proposen que del cobrament del Plus de Nocturnitat només s’exceptuïns els treballas de guarderia i vigilància, així com aquells treballs que siguin nocturns per la seva pròpia naturalesa i/o només es puguin fer en aquest horari nocturn. Aquesta concessió empresarial a una reivindicació de la UGT des de fa anys és ben rebuda, però no en va permetria que totes les persones que treballen de nit percebin el plus de nocturnitat, però alhora requereix una redacció adequada per garantir que el cobrin aquelles persones que hi tinguin dret.
  • En la seva proposta, la patronal no s’oposa, amb certs matisos, a què la jornada màxima ordinària diària sigui de 8 hores de treball efectiu. Però mantenen la seva pretensió d’augmentar de 120 a 170 hores a l’any la borsa d’hores.
  • La patronal retira la seva pretensió d’establir una jornada de dilluns a diumenge. Això en satisfà, però segueix insistint en què certes activitats, com feines de manteniment, reparació i neteja, poden tenir una jornada ordinària en què s’inclogui diumenge i festius com a dies de treball.
  • Accepten la nostra reivindicació d’incrementar els salaris dels contractes formatius i en pràctiques, però creiem que encara no tant com voldríem, i intenten ampliar els supòsits per fer aquests tipus de contracte, pretensió empresarial que rebutgem perquè suposa una forma de reduir despeses laborals tot augmentant els contractes formatius i de pràctiques en les empreses.
  • En darrer lloc, proposen un increment salarial del 2,5% per al 2021. Del 2% per al 2022 i de l’1,5% per al 2023. Aquesta proposta d’increment salarial no és la que venia mantenint des del principi de les negociacions, però també és insuficient i volem que s’elevin aquests percentatges. Així l’hi vam manifestar a la representació empresarial. En el 2021 no podem situar-nos en un increment que no estigui per damunt del 3%, i d’igual manera per a la resta dels anys de vigència del conveni col·lectiu. I, per descomptat, amb clàusula de revisió salarial que garanteixi el guany del poder adquisitiu de totes les persones que treballen en el sector.

Des de la UGT FICA veiem el canvi de rumb en les negociacions del conveni de les indústries càrnies, però encara necessitem que es millorin les nostre reivindicacions, motiu pel qual convoquem vaga per als propers 25 i 26 de novembre. I si el conflicte continua, hi haurà vaga també entre els dies 3 i 8 de desembre, coincidint amb el pont de desembre.